Bezpečnost hraček

Zajištění bezpečnosti a kvality produktů vždy jsou odjakživa jednou z hlavních priorit společnosti MGA Zapf Creation GmbH.

Bezpečnost dětí považujeme za velmi důležité téma. Proto produkty průběžně podrobujeme komplexním interním a externím kontrolám kvality a zkouškám bezpečnosti.

Produkty společnosti MGA Zapf Creation GmbH jsou v naprostém souladu s požadavky evropské normy pro hračky EN 71 založené na evropské směrnici o bezpečnosti hraček č. 2009/48/ES i se všemi dalšími příslušně platnými legislativními předpisy.

Naše produkty procházejí v průběhu celého svého vývoje od prvního prototypu až po sériovou výrobu hned několika testovacími fázemi. Takto máme po celou dobu pod dohledem jak dodržování firemních specifikací, tak i a všech norem a právních předpisů.

Mechanické a fyzikální vlastnosti používaných materiálů jsou předmětem průběžných testů. Testuje se jak ve firemních laboratořích, tak i u autorizovaných nezávislých zkušeben jako Intertek, SGS nebo TÜV Süd / LGA. Odborní inspektoři kvality dohlížejí nejen na celý výrobní proces, ale i na správný průběh kontroly materiálových vstupů, skladování materiálů a hotových výrobků, balení a vnitropodnikové přepravy výrobků.

Společnost MGA Zapf Creation GmbH se zasazuje za férové pracovní podmínky. Vyrábí proto pouze ve spolupráci s vybranými asijskými dodavateli. Principem zajištění výroby hraček v bezpečných a férových pracovních podmínkách je absolutní zákaz dětské práce a dodržování sociálních a ekologických zákonů. Společnost MGA Zapf Creation GmbH spolupracuje pouze s výrobci s certifikací ICTI (International Council of Toy Industries).

Další informace o bezpečnosti a kvalitě se dozvíte z našich FAQ.

Panenky
Panenky
Doplňky
Doplňky
Svět témat
Svět témat
Hry a zábava
Hry a zábava
Info
Info