Ochrana osobních údajů

Informace

Vítejte na našich webových stránkách. Jsme rádi, že jsme Vás zaujali. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Interní předpisy společnosti Zapf Creation AG týkající se ochrany osobních údajů jsou v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a příslušnými národními předpisy. Pročtení informací naší společnosti ohledně ochrany osobních údajů Vám zabere jen malou chvilku. Dozvíte se, jaké údaje prostřednictvím našich webových stránek zpracováváme, za jakým účelem a jak to vše můžete ovlivnit.

Odpovědným místem ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů je Zapf Creation AG, poštovní adresa:
Mönchrödener Str. 13, 96472 Rödental, Německo.

 

Předmět ochrany osobních údajů

Předmětem ochrany osobních údajů jsou osobní údaje fyzických osob. Těmi jsou podle článku 4, 1. EU DS GVO všechny údaje, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména přiřazením nějakého označení (například jména, identifikačního čísla), údajů o poloze nebo stanovišti, online označení nebo jedné či několika zvláštních charakteristik, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu fyzické osoby.

Spadají sem tudíž údaje jako jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a příp. další údaje související s využíváním internetových služeb jako je IP adresa.

 

Zpracovávání osobních údajů

Od návštěvníků našich webových stránek zpravidla žádné osobní údaje aktivně nezjišťujeme. Zaznamenáváme pouze jméno poskytovatele Vašeho internetového připojení a webové stránky, po kterých se pohybujete. Uživatelé zůstávají v anonymitě, protože získané informace vyhodnocujeme jen ze statistického hlediska (např. hojnost vyvolávání jednotlivých webových stránek).

Osobní údaje, které překračují uvedený rozsah, jako například Vaše jméno, Vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, které nám sdělíte například v rámci dotazu na kontakt nebo v rámci našeho trhu pracovních míst e-mailem, zpracováváme pouze k těmto účelům.

Jaké osobní údaje od Vás touto cestou správce resp. zpracovatel osobních údajů získá, vyplývá z obsahu kontaktního formuláře resp. Vašeho e-mailu.

 

Kontaktní formulář / navázání kontaktu e-mailem (čl. 6 odst. 1 písm. a, b nařízení GDPR)

Na naší webové stránce je k dispozici kontaktní formulář, jehož prostřednictvím nás můžete kontaktovat elektronickou cestou. Pokud nás budete prostřednictvím kontaktního formuláře kontaktovat, zpracujeme vámi takto poskytnuté osobní údaje za účelem navázání kontaktu, zodpovězení vašich otázek a reakce na vaše přání.

Přitom ctíme zásadu úspornosti a účelnosti, protože po vás žádáme jen osobní údaje, které jsou nezbytně nutné. Jedná se o vaše oslovení, jméno, příjmení, e-mailovou adresu, pole se zprávou a samotný předmět. Z technických a právních důvodů je nutno zpracovávat ještě také vaši IP adresu. Zaznamenáváme také, v jaké zemi bydlíte. To proto, abychom váš dotaz mohli postoupit příslušnému partnerskému subjektu. Údaje ve všech dalších polích jsou nepovinné a vyplňují se čistě dobrovolně podle vlastního uvážení (např. pokud pomohou k cílenější odpovědi na váš dotaz).

Obrátíte-li se na nás prostřednictvím e-mailu, budeme osobní údaje uvedené v e-mailu zpracovávat pouze k účelu zpracování vaši poptávky.

 

Cookies

Společnost Zapf Creation AG používá na mnoha místech takzvané cookies. S jejich pomocí se snažíme naši nabídku internetovým uživatelům ještě více zpříjemnit, zefektivnit a lépe zabezpečit. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do paměti vašeho koncového zařízení.

S pomocí těchto cookies analyzujeme způsob využívání našich webových stránek. A jsme schopni upravit jejich obsah tak, aby odpovídal potřebám našich návštěvníků. Soubory cookies nám také umožňují vyhodnotit účinnost inzerátů a jejich umístění, které upravujeme podle zájmu uživatele. Právním základem, ze kterého přitom vycházíme, je čl. 6 odst. 1 písm. a evropského nařízení EU GDPR.

Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat zde:

Konkrétně používáme tyto cookies:

Vlastní cookies:
Na cookies tohoto typu má společnost Zapf Creation AG bezprostřední vliv. V závislosti na jejich účelu se do paměti ukládají buď natrvalo – nezávisle na ukončené relaci – (tzv. perzistentní cookies, např.: zajištění režimu Opt-Out), anebo jen dočasně, kdy se zavřením prohlížeče mizí (tzv. relační cookies, které platí jen během relace).

Většina webových prohlížečů akceptuje cookies automaticky.Cookies si však můžete na svém koncovém zařízení samozřejmě také ručně, příslušným nastavením svého prohlížeče nebo jiných softwarových funkcí, deaktivovat, omezit i vymazat.

Ale pozor: po deaktivaci ukládání souborů cookies se může stát, že nebudete mít přístup ke všem funkcím naší webové stránky.

Google Analytics
Tato webová stránka používají Google Analytics, službu pro webovou analýzu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, tedy textové soubory, které se ukládají do paměti vašeho počítače a umožňují analyzovat způsob, jakým webovou stránku využíváte. Informace, které soubor cookie v souvislosti s vaším pohybem po webové stránce generuje, jsou odesílány zpravidla na server společnosti Google do USA, na který se ukládají. Aktivací anonymizace IP adres v rámci této webové stránky však lze zajistit, že společnost Google bude zkracovat IP adresy zpracovávané na území členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. To znamená, že k odesílání kompletní IP adresy na server společnosti Google v USA a jejímu tamějšímu zkracování bude docházet jen ve výjimečných případech. Nedochází ani k provázání IP adresy, kterou váš internetový prohlížeč Google Analytics poskytuje, s dalšími údaji od společnosti Google.

V rámci naší webové stránky jsme také deaktivovali Universal Analytics, a zamezili tak vytváření ID uživatele, které by umožňovalo sledovat uživatele napříč všemi zařízeními tzv. cross-device tracking.

Společnost Google byla provozovatelem této webové stránky pověřena zpracováváním shora uvedených informací za účelem vyhodnocování způsobu využívání naší webové stránky, vytváření zpráv o aktivitě na webové stránce a poskytování služeb spojených s využíváním internetu. Právním základem, ze kterého přitom vycházíme, je váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a evropského nařízení GDPR. Jelikož jsme deaktivovali také funkci GA Audiences, nevytváří se žádné cílové skupiny, které by umožňovaly klasifikaci návštěvníků webové stránky, a potažmo zobrazování určitých reklam na základě příslušnosti k určité cílové skupině.

Google disponuje certifikací podle dohody o ochraně osobních údajů mezi EU a USA, čímž se zaručuje dodržovat evropské předpisy pro ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Uchovávané osobní údaje se po 14 měsících mažou nebo převádí do anonymizované podoby.

Další informace o podmínkách používání této služby a zajištění ochrany osobních údajů najdete na https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/ a https://policies.google.com/?hl=cs

Ukládání souborů cookies můžete příslušným nastavením prohlížeče odmítnout. V této souvislosti si vás však dovolujeme upozornit na to, že vám tato webová stránka případně nebude k dispozici v plném rozsahu.

Kromě toho můžete shromažďování údajů generovaných souborem Cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (vč. vaší IP adresy) v Google a zpracovávání těchto údajů prostřednictvím Google zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete Plugin prohlížeče, který je dostupný v následujícím odkazu [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs].

Chcete-li zabránit tomu, aby služba Google Analytics v budoucnu shromažďovala data na této webové stránce, můžete jako alternativu k prohlížeči nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních kliknout na tento odkaz:

Analytics-Opt-Out

Tím si do paměti svého zařízení uložíte Opt-Out cookie. V případě výmazu souborů cookie je toto nastavení nutno opětovným kliknutím na tento odkaz obnovit.

Souhlas s ukládáním cookies
Na naší webové stránce používáme „Cookie Consent“ od firmy Silktide (Silktide Ltd, Brunel Parkway, Pride park, Derby, DE24 8HR (UK)). Jedná se o Plugin, pomocí kterých lze získat souhlas s používáním Cookies a/nebo technologií Tracking. Samotné „Cookie Consent“ přitom nezískávají žádné osobní údaje. Podrobnosti k tomuto nástroji naleznete na https://cookieconsent.insites.com/.

Google reCAPTCHA
Na této webové stránce používáme funkci reCAPTCHA od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Tato funkce umožňuje především rozlišovat mezi vstupem fyzické osoby a zneužitím robotickým nebo automatizovaným přístupem.

Právním základem, ze kterého při zpracovávání vycházíme, je čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR a náš oprávněný zájem na zajištění bezpečnosti naší internetové prezentace a prevence proti zneužití a spamu.

Kontrolní dotaz obnáší sdělení IP adresy a příp. dalších údajů, které společnost Google v rámci služby reCAPTCHA potřebuje. Vámi zadané údaje se tudíž odesílají do společnosti Google, kde se dále zpracovávají.

Google LLC se sídlem v USA vlastní certifikaci k americko-evropské dohodě o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zajišťuje dodržování úrovně ochrany údajů, která je platná v EU (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Do uživatelských podmínek Google můžete nahlédnout na www.google.com/intl/cs/policies/terms/regional.html,  doplňující podrobné informace k ochraně údajů naleznete na internetové stránce Google („Google Privacy Policy“): http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

Odkazy na Sociální média
Na naší webové stránce naleznete odkazy na Sociální média Facebook a Youtube. Odkazy na internetové stránky Sociálních médií poznáte podle příslušného loga společnosti. Jakmile na tento odkaz kliknete, dostanete se na odkaz společnosti Zapf Creation AG u příslušného Sociálního média. Při kliknutí na odkaz Sociálního média se vygeneruje spojení se servery Sociálního média. Tím se do serveru Sociálního média oznámí, že jste navštívili naši webovou stránku. Navíc budou další údaje přeneseny poskytovateli Sociálního média. Jsou to například:

 • Adresa webové stránky, na které se aktivovaný odkaz nachází
 • Datum a hodina vyžádání webové stránky příp. aktivování odkazu
 • Informace o použitém prohlížeči a použitém operačním systému
 • IP adresa

Jste-li již v okamžiku aktivace odkazu přihlášeni v příslušném Sociálním médiu, může poskytovatel Sociálního média ze zaslaných údajů zjistit vaše uživatelské jméno a případně dokonce vaše pravé jméno a přiřadit tyto informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu v Sociálních médiích. Této možnosti přiřazení k vašemu osobnímu uživatelskému účtu můžete zabránit tím, že se předem odhlásíte z vašeho uživatelského účtu.

Servery Sociálních médií se nacházejí v USA a jiných státech mimo území Evropské unie. Proto může poskytovatel Sociálního média tyto údaje zpracovávat také ve státech mimo území Evropské unie. Všimněte si prosím, že společnosti v těchto státech podléhají zákonu o ochraně údajů, který všeobecné osobní údaje nechrání ve stejném rozsahu, jak je tomu v členských státech Evropské unie.

Všimněte si prosím, že nemáme žádný vliv na rozsah, druh a účel zpracovávání údajů ze strany poskytovatele Sociálního média. Bližší informace k použití vašich údajů prostřednictvím Sociálních médií napojených na naši webovou stránku naleznete ve směrnici o ochraně osobních údajů příslušného Sociálního média.

 

Fanouškovské stránky na Facebooku

Společnost Zapf Creation AG provozuje na Facebooku fanouškovské stránky Baby Annabell, aby mohla s přihlášenými zákazníky, zájemci a uživateli komunikovat a informovat je tam o našich nabídkách. 
Upozorňujeme na to, že tyto platformy a funkce používáte na vlastní odpovědnost. To platí zejména také pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení). 
Dále upozorňujeme na to, že v této souvislosti může docházet ke zpracovávání vašich údajů mimo území Evropské unie. Co se týče poskytovatelů z USA, kteří mají certifikaci „Privacy-Shield“, upozorňujeme na to, že se tímto tito poskytovatelé zavázali k dodržování EU standardů pro ochranu údajů. 
Vaše osobní údaje mohou být též předmětem zpracování pro účely výzkumu trhu a reklamy. Na základě vašeho uživatelského chování a případně vyvozených preferencí tak mohou vznikat např. uživatelské profily. Nejen v rámci samotných platforem, ale i jinde na internetu se tak můžete setkávat s inzercí odpovídající vašim domnělým zájmům. I k tomu jsou potřeba soubory cookies, které se ukládají do paměti vašeho počítače. Bez ohledu na to lze v uživatelských profilech ukládat také údaje, které nebyly získány přímo z vašich koncových přístrojů (zejména, pokud jste členem příslušných platforem a jste u nich přihlášeni). 
My jako poskytovatel této informační služby osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze k tomu, abychom vám byli schopni odpovědět na dotazy, které nám můžete posílat. Jinak vaše osobní údaje nezpracováváme.

Ke zpracovávání osobních údajů uživatelů dochází na základě našich oprávněných zájmů, kterými je v tomto případě schopnost uživatele efektivně informovat a schopnost s nimi komunikovat, vše podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud vás Facebook požádá o souhlas se zpracováváním osobních údajů (tj. o to, abyste svůj souhlas vyjádřili např. zaškrtnutím příslušného okénka nebo stisknutím příslušného tlačítka), je příslušným právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a, čl. 7 EU GDPR. 

 

Vznášení námitek proti zpracovávání osobních údajů 

Máte-li na Facebooku účet a nechcete, aby tato sociální síť prostřednictvím naší internetové prezentace shromažďovala vaše osobní údaje a propojovala je s vašimi osobními údaji již na platformě uloženými, je potřeba, abyste 

 • se před návštěvou naší internetové prezentace ze sociální sítě nejprve odhlásili, 
 • vymazali soubory cookies ze svého zařízení a 
 • zavřeli a znovu otevřeli webový prohlížeč. 

Po opětovném přihlášení vás sociální síť však znovu jakožto svého uživatele pozná. 

Podrobný popis operací v rámci zpracovávání osobních údajů a možností vznášení námitek (Opt-Out) najdete s pomocí příslušných odkazů na Facebooku. 

Také co se týče žádostí o informace a uplatnění uživatelských doporučujeme obrátit se přímo na poskytovatele příslušné služby, neboť se jedná o nejsmysluplnější cestu. Přístup k odpovídajícím osobním údajům uživatelů mají jen poskytovatelé příslušných služeb, kteří jsou schopni přímo učinit příslušná opatření a podat informace. Samozřejmě, že se v případě potřeby přesto můžete obrátit i přímo na nás. 

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – Prohlášení o ochraně údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

 

Commerce Connector („Ikona: Koupit nyní“)

Na naší webové stránkce vám dáváme na výběr různé online obchodníky, ke kterým se můžete dostat prostřednictvím odkazů na naší webové stránce. Propojení se uskutečňuje prostřednictvím tlačítka >Ikona: Koupit nyní< nebo přes logo obchodu příslušného obchodníka. Po kliknutí na odkaz zapíše náš partner – společnost Commerce Connector GmbH – na vaše koncové zařízení na omezenou dobu (obvykle 7 dní) potřebný soubor cookie. Pokud během uvedené doby uskutečníte u předmětného obchodníka nákup, může Commerce Connector přistoupit k uloženému souboru cookie, aby od obchodníka obdržel informace o vašem nákupu, jakmile se dostanete na stránku potvrzení objednávky obchodníka.
Commerce Connector neobdrží žádné osobní informace, na základě kterých by vás mohl identifikovat, ale pouze jednoduché číslo souboru cookie. Commerce Connector využívá získané informace o nákupu k vytvoření anonymizovaných statistik prodeje našich výrobků, které byly zakoupeny na základě odkazů, a poté nám poskytne výsledky těchto statistik.
Přejete-li si bližší informace o tomto „sales tracking“ nebo chcete-li vědět, jak ho máte deaktivovat, přečtěte si prosím online prohlášení o ochraně osobních údajů Commerce Connector na https://www.commerce-connector.com/web/de/policy-cco/

 

Účelové využívání a postupování osobních údajů

Všechny osobní údaje, které během používání webových stránek Zapf Creation AG získáme, shromažďujeme, zpracováváme a využíváme jen za specifikovaným účelem. Přitom dbáme, aby se tak dělo jedině v rámci platných právních předpisů, resp. pouze s vaším souhlasem.
Shromažďované osobní údaje nezveřejňujeme, neprodáváme ani nijak nepostupujeme třetím stranám. K reklamním účelům je nevyužíváme.

 

Příjemci osobních údajů

V rámci našeho podniku zajišťujeme, že přístup k vašim osobním údajům budou mít jen osoby, pro které je to v rámci plnění smluvních nebo zákonných povinností nezbytné.

Jednotlivým oddělením s plněním odpovídajících úkolů v mnoha případech pomáhají specializované firmy. Se všemi těmito firmami jsme uzavřeli příslušné smlouvy o zabezpečení ochrany osobních údajů. Jedná se o firmy z následujících oblastí:

 • IT
 • úvěrové bankovnictví
 • marketing
 • platební služby
 • přeprava

 

Předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii

K předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor dochází pouze v rámci plnění smluvních závazků, zákonných povinností či s vaším explicitním souhlasem.

 

Práva subjektů osobních údajů

Jakožto subjekt osobních údajů máte právo na informace o osobních údajích, které jsou o vás shromažďovány, a právo na to žádat o jejich opravu a případně i výmaz, pokud to není v rozporu s případnou zákonem danou archivační povinností. Kromě toho máte právo na omezení zpracovávání osobních údajů společností Zapf Creation AG, právo na to vznášet proti zpracovávání námitky a právo na přenositelnost osobních údajů. A konečně můžete také podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu.

Shora uvedená práva uplatníte tak, že se obrátíte na: Datenschutz@zapf-creation.de nebo dopisem na adresu Zapf Creation AG, heslo „Datenschutz“, Mönchrödener Str. 13, 96472 Rödental, Německo.

 

Pravidelné mazání a blokování osobních údajů

Společnost Zapf Creation AG zpracovává a ukládá osobní údaje jen po dobu, která je potřeba na splnění účelu, za kterým byly uloženy, resp. po dobu vyplývající ze zákonné archivační povinnosti. Po dosažení účelu či uplynutí povinné lhůty tudíž dochází k pravidelnému mazání, za předpokladu, že již nebudou dále potřeba v rámci plnění stávající nebo pro uzavření nové smlouvy.

 

Ochrana osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Společnost Zapf Creation AG shromažďuje a zpracovává v rámci výběrového nebo náborového řízení osobní údaje uchazečů. Zpracování může probíhat také elektronicky. A to v případě, že uchazeč své podklady společnosti Zapf Creation AG pošle e-mailem. Kvůli bezpečnému přenosu podkladů pro podání žádosti e-mailem nabízíme šifrování dat pomocí programu PGP. K tomuto účelu vám poskytneme náš Public-PGP-Key. V případě uzavření pracovní smlouvy se společností Zapf Creation AG následuje uložení poskytnutých osobních údajů za účelem realizace pracovního poměru, a to v mezích zákona. Pokud k uzavření pracovní smlouvy se společností Zapf Creation AG nedojde, následuje po sdělení záporného rozhodnutí výmaz uchazečských podkladů, za předpokladu, že nebude v rozporu s jinými oprávněnými zájmy podniku. Takovým jiným oprávněným zájmem se rozumí důkazní břemeno v soudním řízení podle zákona o všeobecném rovnoprávném jednání (AGG).

 

Zabezpečení osobních údajů

Přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření pro zabezpečení uchovávaných osobních údajů zaměstnanců/zákazníků/dodavatelů proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu neoprávněných osob. Příslušné úrovně zabezpečení průběžně ve spolupráci s odborníky kontrolujeme a upravujeme tak, aby vyhovovaly aktuálním standardům zabezpečení.

Přenos osobních údajů směrem z našich webových stránek nebo na naše webové stránky probíhá zásadně v šifrované podobě. V rámci webové prezentace používáme přenosový protokol HTTPS spolu s příslušnými, aktuálními šifrovacími protokoly. Uchazečům na přání umožňujeme zašifrování podkladů pomocí programu PGP. Rozšifrovat je jsme schopni pouze my. Komunikovat s námi můžete samozřejmě i jinou, než elektronickou cestou (např. poštou).

 

Rodný list

Na naší webové stránce si můžete pro vaši Baby Annabell vytvořit rodný list. Za tímto účelem lze do určeného zadávacího pole vložit jméno, datum a místo narození zvolené pro vaši Baby Annabell a jméno dítěte (maminka panenky/tatínek panenky). Poté se ve formátu pdf vytvoří rodný list se zadanými údaji, který si můžete uložit do vašeho přístroje. Zadané údaje přitom nejsou ukládány do naší databáze. Dojde pouze ke krátkodobému uložení, které je nutné pro vytvoření pdf. Údaje se po hodině opět vymažou.

 

Seznam přání

Na naší webové stránce si můžete vytvořit seznam přání. Ukládá se přitom jméno, které se zapisuje, okamžik vytvoření a výrobky, které se mají do seznamu přání vložit. Kromě toho můžete k jednotlivým výrobkům vložit různé poznámky. Při využití této možnosti se uloží také tam uvedené údaje. Tyto údaje se uloží v naší databázi a jako soubor pdf. Účelem zpracování je, abyste měli možnost generovat seznam přání ve formátu pdf a uložit si ho ve svém přístroji. Veškeré údaje budou vymazány nejpozději za 180 dnů.

 

Online nabídky pro děti

Osoby mladší 16 let nám smí své osobní údaje resp. souhlas s jejich zpracováváním poskytovat jen se souhlasem svých zákonných zástupců. Proto můžeme jen apelovat na rodiče a zákonné zástupce, aby se na online aktivitách a zájmech svých dětí aktivně podíleli.

 

Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech

V rámci rozhodování nepoužíváme žádné čistě automatizované procesy zpracovávání osobních údajů.

 

Máte k ochraně osobních údajů nějaké dotazy?

V případě dotazů k ochraně osobních údajů se obraťte se na: Datenschutz@zapf-creation.de nebo poštou na Zapf Creation AG, heslo „Datenschutz“, Mönchrödener Str. 13, 96472 Rödental, Německo.

Panenky
Panenky
Doplňky
Doplňky
Nápady na hraní
Nápady na hraní
Hry a zábava
Hry a zábava
Info
Info