DE | EN | CZ | NL

Informace o ochraně dat

Vítejte na našich webových stránkách. Jsme rádi, že jsme Vás zaujali. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Interní předpisy společnosti Zapf Creation AG týkající se ochrany osobních údajů jsou v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a příslušnými národními předpisy. Pročtení informací naší společnosti ohledně ochrany osobních údajů Vám zabere jen malou chvilku. Dozvíte se, jaké údaje prostřednictvím našich webových stránek zpracováváme, za jakým účelem a jak to vše můžete ovlivnit.

Správcem ve smyslu právních předpisů na ochranu osobních údajů je Zapf Creation AG, poštovní adresa:Mönchrödener Str. 13, 96472 Rödental, Německo.

Předmět ochrany osobních údajů

Předmětem ochrany osobních údajů jsou osobní údaje fyzických osob. Těmi jsou podle článku 4, 1. GDPR veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.Spadají sem tudíž údaje jako jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a příp. další údaje související s využíváním internetových služeb jako je IP adresa.

Zpracovávání osobních údajů

Od návštěvníků našich webových stránek zpravidla žádné osobní údaje aktivně nezjišťujeme. Zaznamenáváme pouze jméno poskytovatele Vašeho internetového připojení a webové stránky, po kterých se pohybujete. Uživatelé zůstávají v anonymitě, protože získané informace vyhodnocujeme jen ze statistického hlediska (např. hojnost vyvolávání jednotlivých webových stránek). Další osobní údaje jako je Vaše jméno, Vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, které nám sdělíte například vyplněním kontaktního formuláře nebo zasláním e-mailu v reakci na naši nabídku volných pracovních míst, zpracováváme výhradně za účelem, za kterým nám byly poskytnuty. Jaké osobní údaje od Vás touto cestou správce resp. zpracovatel osobních údajů získá, vyplývá z obsahu kontaktního formuláře resp. Vašeho e-mailu.

Kontaktní formulář / navázání kontaktu e-mailem (čl. 6 odst. 1 písm. a, b nařízení GDPR)

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, jehož prostřednictvím nás můžete kontaktovat elektronickou cestou. Pokud nás budete prostřednictvím kontaktního formuláře kontaktovat, zpracujeme Vámi takto poskytnuté osobní údaje za účelem navázání kontaktu, zodpovězení Vašich otázek a reakce na Vaše přání.

Přitom ctíme zásadu úspornosti a účelnosti, protože po Vás žádáme jen osobní údaje, které jsou nezbytně nutné. Tedy Vaše e-mailová adresa a okno s vlastní zprávou. Z technických a právních důvodů je nutno zpracovávat ještě také Vaši IP adresu. Zaznamenáváme také, v jaké zemi bydlíte. To proto, abychom Váš dotaz mohli postoupit příslušnému partnerskému subjektu. Údaje ve všech dalších polích jsou nepovinné a vyplňují se čistě dobrovolně podle vlastního uvážení (např. pokud pomohou k cílenější odpovědi na Váš dotaz).

Jestliže nás oslovíte e-mailem, pak osobní údaje obsažené ve Vaší elektronické zprávě zpracujeme pouze způsobem, který nám umožní na Váš podnět reagovat.

Cookies

Společnost Zapf Creation AG používá na mnoha místech takzvané cookies. S jejich pomocí se snažíme naši nabídku internetovým uživatelům ještě více zpříjemnit, zefektivnit a lépe zabezpečit. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do paměti Vašeho koncového zařízení.
S pomocí těchto cookies analyzujeme způsob využívání našich webových stránek. A jsme schopni upravit jejich obsah tak, aby odpovídal potřebám našich návštěvníků. Soubory cookies nám také umožňují vyhodnotit účinnost inzerátů a jejich umístění, které upravujeme podle zájmu uživatele. Právním základem, ze kterého přitom vycházíme, je čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR.

Konkrétně používáme tyto cookies:

Vlastní cookies:
Na cookies tohoto typu má společnost Zapf Creation AG bezprostřední vliv. V závislosti na jejich účelu se do paměti ukládají buď natrvalo – nezávisle na ukončené relaci – (tzv. perzistentní cookies, např.: zajištění režimu opt-out), anebo jen dočasně, kdy se zavřením prohlížeče mizí (tzv. relační cookies, které platí jen během relace).

Většina webových prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Cookies si však můžete na svém koncovém zařízení samozřejmě také ručně, příslušným nastavením svého prohlížeče nebo jiných softwarových funkcí, deaktivovat, omezit i vymazat.

Ale pozor: po deaktivaci ukládání souborů cookies se může stát, že nebudete mít přístup ke všem funkcím našich webových stránek.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu pro webovou analýzu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, tedy textové soubory, které se ukládají do paměti Vašeho počítače a umožňují analyzovat způsob, jakým jednotlivé webové stránky využíváte. Informace, které soubor cookie v souvislosti s Vaším pohybem po webových stránkách generuje, jsou odesílány zpravidla na server společnosti Google do USA, na který se ukládají. Aktivací anonymizace IP adres v rámci webových stránek však lze zajistit, že společnost Google bude IP adresy zpracovávané na území členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru před odesláním do USA zkracovat. To znamená, že k odesílání kompletní IP adresy na server společnosti Google v USA a jejímu tamějšímu zkracování bude docházet jen ve výjimečných případech. K provázání IP adresy, kterou Váš internetový prohlížeč Google Analytics poskytuje, s dalšími údaji od společnosti Google, nedochází.

V rámci našich webových stránek jsme také deaktivovali Universal Analytics, a zamezili tak vytváření ID uživatele, které by umožňovalo sledovat uživatele napříč všemi zařízeními tzv. cross-device tracking.

Společnost Google byla provozovatelem těchto webových stránek pověřena zpracováváním shora uvedených informací za účelem vyhodnocování způsobu využívání našich webových stránek, vytváření zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování služeb spojených s využíváním internetu. Právním základem, ze kterého přitom vycházíme, je náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Jelikož jsme deaktivovali také funkci GA Audiences, nevytváří se žádné cílové skupiny, které by umožňovaly klasifikaci návštěvníků webových stránek, a potažmo zobrazování určitých reklam na základě příslušnosti k určité cílové skupině.

Google disponuje certifikací podle dohody o ochraně osobních údajů mezi EU a USA, čímž se zaručuje dodržovat evropské předpisy pro ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Uchovávané osobní údaje se po 14 měsících mažou nebo převádí do anonymizované podoby.

Další informace o podmínkách používání této služby a zajištění ochrany osobních údajů najdete na https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/ a https://policies.google.com/?hl=cs
Ukládání souborů cookies můžete příslušným nastavením prohlížeče znemožnit. V této souvislosti si Vás však dovolujeme upozornit na to, že Vám tyto webové stránky případně nebudou k dispozici v plném rozsahu.

Shromažďování osobních údajů generovaných souborem cookie a týkajících se způsobu využívání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) společností Google a jejich zpracovávání společností Google můžete znemožnit také tak, že si do internetového prohlížeče stáhnete a nainstalujete plugin z odkazu [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs].

Shromažďování údajů při návštěvě těchto webových stránek prostřednictvím Google Analytics lze na mobilních zařízeních a alternativně k instalaci zmíněného doplňku do prohlížeče do budoucna zamezit kliknutím na tento odkaz.

Analytics Opt-Out
Tím si do paměti svého zařízení uložíte opt-out cookie. V případě výmazu souborů cookie je toto nastavení nutno opětovným kliknutím na tento odkaz obnovit.

Souhlas s ukládáním cookies

V rámci našich webových stránek používáme „Souhlas s ukládáním cookies“ od firmy Silktide (Silktide Ltd, Brunel Parkway, Pride park, Derby, DE24 8HR (UK)). Jedná se o plugin, s jehož pomocí si opatřujeme souhlas s používáním cookies a/nebo sledovacích technologií. Vlastní „Souhlas s ukládáním cookies“ přitom neshromažďuje žádné osobní údaje. O tomto webovém nástroji se můžete informovat na https://cookieconsent.insites.com/.

Google reCAPTCHA

V rámci našich webových stránek používáme funkci reCAPTCHA od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Tato funkce umožňuje především rozlišovat mezi vstupem fyzické osoby a zneužitím robotickým nebo automatizovaným přístupem.
Právním základem, ze kterého při zpracovávání vycházíme, je čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR a náš oprávněný zájem na zajištění bezpečnosti naší internetové prezentace a prevence proti zneužití a spamu.

Kontrolní dotaz obnáší sdělení IP adresy a příp. dalších údajů, které společnost Google v rámci služby reCAPTCHA potřebuje. Vámi zadané údaje se tudíž odesílají do společnosti Google, kde se dále zpracovávají.

Google LLC se sídlem v USA disponuje certifikací podle dohody o ochraně osobních údajů mezi EU a USA, čímž se zaručuje dodržovat zásady ochrany osobních údajů na úrovni příslušných právních předpisů EU (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Podmínky používání služeb společnosti Google najdete na http://www.google.com/intl/cs/policies/terms/regional.html, další podrobné informace týkající se zabezpečení ochrany osobních jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Google („Zásady ochrany soukromí Google“): http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

Fanouškovské stránky na Facebooku

Společnost Zapf Creation AG provozuje na Facebooku stránky pro příznivce a fanoušky Baby Born, prostřednictvím kterých komunikuje s přihlášenými zákazníky, zájemci a uživateli a informuje o své nabídce.

Vězte, že tyto platformy a funkce používáte na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro interaktivní funkce (např. komentování, sdílení, hodnocení).

Vězte též, že Vaše v této souvislosti může docházet ke zpracovávání osobních údajů mimo území Evropské unie. Pro poskytovatele z USA certifikované podle dohody o ochraně osobních údajů mezi EU a USA platí, že jsou povinni dodržovat evropské předpisy pro ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být též předmětem zpracování pro účely výzkumu trhu a reklamy. Na základě Vašeho uživatelského chování a případně vyvozených preferencí tak mohou vznikat např. uživatelské profily. Nejen v rámci samotných platforem, ale i jinde na internetu se tak můžete setkávat s inzercí odpovídající Vašim domnělým zájmům. I k tomu jsou potřeba soubory cookies, které se ukládají do paměti Vašeho počítače. Uživatelské profily mohou obsahovat i osobní údaje, které nepocházejí bezprostředně z koncového zařízení (zejména, pokud jste na nějaké platformě registrováni a přihlášeni).

My jako poskytovatel této informační služby osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze k tomu, abychom Vám byli schopni odpovědět na dotazy, které nám můžete posílat. Jinak Vaše osobní údaje nezpracováváme.

Ke zpracovávání osobních údajů uživatelů dochází na základě našich oprávněných zájmů, kterými je v tomto případě schopnost uživatele efektivně informovat a schopnost s nimi komunikovat, vše podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud Vás Facebook požádá o souhlas se zpracováváním osobních údajů (tj. o to, abyste svůj souhlas vyjádřili např. zaškrtnutím příslušného okénka nebo stisknutím příslušného tlačítka), je příslušným právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a, čl. 7 GDPR.

Vznášení námitek proti zpracovávání osobních údajů

Máte-li na Facebooku účet a nechcete, aby tato sociální síť prostřednictvím naší internetové prezentace shromažďovala Vaše osobní údaje a propojovala je s Vašimi osobními údaji již na platformě uloženými, je potřeba, abyste

  • se před návštěvou naší internetové prezentace ze sociální sítě nejprve odhlásili,
  • vymazali soubory cookies ze svého zařízení a
  • zavřeli a znovu otevřeli webový prohlížeč.

Po opětovném přihlášení Vás sociální síť však znovu jakožto svého uživatele pozná.

Podrobný popis operací v rámci zpracovávání osobních údajů a možností vznášení námitek (opt-out) najdete s pomocí příslušných odkazů na Facebooku.
Také co se týče žádostí o informace a uplatnění uživatelských doporučujeme obrátit se přímo na poskytovatele příslušné služby, neboť se jedná o nejsmysluplnější cestu. Přístup k odpovídajícím osobním údajům uživatelů mají jen poskytovatelé příslušných služeb, kteří jsou schopni přímo učinit příslušná opatření a podat informace. Samozřejmě, že se v případě potřeby přesto můžete obrátit i přímo na nás.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) – Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Commerce Connector (tlačítko "Hned koupit“)

Naše webové stránky jsou napojeny na vybrané internetové obchody. Na jejich stránky Vás zavede buď tlačítko >Hned koupit< anebo logo příslušného internetového obchodu. Jestliže na odkaz kliknete, uloží se na Vaše koncové zařízení dočasně (obvykle na 7 dní) příslušný soubor cookie našeho partnera – společnosti Commerce Connector GmbH.  Pokud v této době v internetovém obchodě nakoupíte, získá tím společnost Commerce Connector prostřednictvím souboru cookie přístup k informacím o Vašem nákupu, a to bezprostředně poté, co svoji objednávku na internetu potvrdíte.

Společnost Commerce Connector však nemá přístup k osobním údajům, na základě kterých by Vás bylo možno identifikovat, nýbrž pouze jednorázové číslo souboru cookie. Společnost Commerce Connector z takto získaných informací pro nás vytváří anonymizované statistiky prodeje našich produktů přes příslušné odkazy.

Další informace o sledování Vašich nákupních zvyklostí a způsobu deaktivace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Commerce Connector na https://www.commerce-connector.com/web/de/policy-cco/

Účelové využívání a postupování osobních údajů

Všechny osobní údaje, které během používání webových stránek Zapf Creation AG získáme, shromažďujeme, zpracováváme a využíváme jen za specifikovaným účelem. Přitom dbáme na to, aby se tak dělo v souladu s platnými právními předpisy resp. pouze s Vaším souhlasem.Shromažďované osobní údaje nezveřejňujeme, neprodáváme ani nijak nepostupujeme třetím stranám. K reklamním účelům je nevyužíváme.

Příjemci osobních údajů

V rámci našeho podniku zajišťujeme, že přístup k Vašim osobním údajům budou mít jen osoby, pro které je to v rámci plnění smluvních nebo zákonných povinností nezbytné.

Jednotlivým oddělením s plněním odpovídajících úkolů v mnoha případech pomáhají specializované firmy. Se všemi těmito firmami jsme uzavřeli příslušné smlouvy o zabezpečení ochrany osobních údajů. Jedná se o firmy z následujících oblastí:

  • IT
  • úvěrové bankovnictví
  • marketing
  • platební služby
  • přeprava

 

Předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii

K předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor dochází pouze v rámci plnění smluvních závazků, zákonných povinností či s Vaším explicitním souhlasem.

Práva subjektů osobních údajů

Jakožto subjekt osobních údajů máte právo na informace o osobních údajích, které jsou o Vás shromažďovány, a právo na to žádat o jejich opravu a případně i výmaz, pokud není v rozporu s případnou zákonem danou archivační povinností. Kromě toho máte právo na omezení zpracovávání osobních údajů společností Zapf Creation AG, právo na to vznášet proti zpracovávání námitky a právo na přenositelnost osobních údajů. A konečně můžete také podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu.

Shora uvedená práva uplatníte tak, že se obrátíte na: Datenschutz(at)zapf-creation.de nebo dopisem na adresu Zapf Creation AG, heslo „Datenschutz“, Mönchrödener Str. 13, 96472 Rödental, Německo.

Pravidelné mazání a blokování osobních údajů

Společnost Zapf Creation AG zpracovává a ukládá osobní údaje jen po dobu, která je potřeba na splnění účelu, za kterým byly uloženy, resp. po dobu vyplývající ze zákonné archivační povinnosti. Po dosažení účelu či uplynutí povinné lhůty tudíž dochází k pravidelnému mazání, za předpokladu, že již nebudou dále potřeba v rámci plnění stávající nebo pro uzavření nové smlouvy.

Ochrana osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Společnost Zapf Creation AG shromažďuje a zpracovává v rámci výběrového nebo náborového řízení osobní údaje uchazečů. Zpracování může probíhat také elektronicky. A to v případě, že uchazeč své podklady společnosti Zapf Creation AG pošle e-mailem. Uchazečské podklady lze s naší pomocí na přání zašifrovat programem PGP. Zájemcům dáváme k dispozici veřejný klíč PGP. V případě uzavření pracovní smlouvy se společností Zapf Creation AG následuje uložení poskytnutých osobních údajů za účelem realizace pracovního poměru, a to v mezích zákona. Pokud k uzavření pracovní smlouvy se společností Zapf Creation AG nedojde, následuje po sdělení záporného rozhodnutí výmaz uchazečských podkladů, za předpokladu, že nebude v rozporu s jinými oprávněnými zájmy podniku. Takovým jiným oprávněným zájmem se rozumí důkazní břemeno v soudním řízení podle zákona o všeobecném rovnoprávném jednání (AGG).

Zabezpečení osobních údajů

Přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření pro zabezpečení uchovávaných osobních údajů zaměstnanců/zákazníků/dodavatelů proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu neoprávněných osob. Příslušné úrovně zabezpečení průběžně ve spolupráci s odborníky kontrolujeme a upravujeme tak, aby vyhovovaly aktuálním standardům zabezpečení.

Přenos osobních údajů směrem z našich webových stránek nebo na naše webové stránky probíhá zásadně v šifrované podobě. V rámci webové prezentace používáme přenosový protokol HTTPS spolu s příslušnými, aktuálními šifrovacími protokoly. Uchazečům na přání umožňujeme zašifrování podkladů pomocí programu PGP. Rozšifrovat je jsme schopni pouze my. Komunikovat s námi můžete samozřejmě i jinou, než elektronickou cestou (např. poštou).

Online nabídky pro děti

Osoby mladší 16 let nám smí své osobní údaje resp. souhlas s jejich zpracováváním poskytovat jen se souhlasem svých zákonných zástupců. Proto můžeme jen apelovat na rodiče a zákonné zástupce, aby se na online aktivitách a zájmech svých dětí aktivně podíleli.

Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech

V rámci rozhodování nepoužíváme žádné čistě automatizované procesy zpracovávání osobních údajů.

Máte k ochraně osobních údajů nějaké dotazy?

Dotazy na téma ochrany osobních údajů posílejte na: Datenschutz(at)zapf-creation.de nebo dopisem na adresu Zapf Creation AG, heslo „Datenschutz“, Mönchrödener Str. 13, 96472 Rödental, Německo.


Vše, co miminko potřebuje, v jedné sadě