Ochrana osobních údajů

Informace

Vítejte na naší webové stránce. Jsme rádi, že jsme vás zaujali. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Interní předpisy společnosti Zapf Creation AG týkající se ochrany osobních údajů jsou v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a příslušnými národními předpisy. Pročtení informací naší společnosti ohledně ochrany osobních údajů vám zabere jen malou chvilku. Dozvíte se, jaké údaje prostřednictvím naší webové stránky zpracováváme, za jakým účelem a jak to vše můžete ovlivnit. 

Odpovědným místem ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů je Zapf Creation AG, poštovní adresa:
Mönchrödener Str. 13, 96472 Rödental, Německo.

Kontaktní údaje:
Telefon: +49 9563 725-0
Telefax: +49 9563 725-116
E-mail: info@zapf-creation.com

Kontakt pro ochranu osobních údajů:
datenschutz@zapf-creation.de

 

Předmět ochrany osobních údajů

Předmětem ochrany osobních údajů jsou osobní údaje fyzických osob. Těmi jsou podle článku 4, 1. Pod obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů spadají všechny údaje, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména přiřazením nějakého označení (například jména, identifikačního čísla), údajů o poloze nebo stanovišti, online označení nebo jedné či několika zvláštních charakteristik, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu fyzické osoby.
Spadají sem tudíž údaje jako jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a příp. další údaje související s využíváním internetových služeb jako je IP adresa.

Anonymními údaji se rozumí údaje, které nelze přiřadit ke konkrétnímu uživateli.

 

Účely a právní podklady zpracovávání údajů

Při zpracování vašich osobních údajů jsou dodržována ustanovení obecného nařízení EU‑o ochraně osobních údajů a všechna další platná ustanovení o ochraně údajů. Právní základ pro zpracování údajů vyplývá zejména z článku 6 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

Vaše údaje používáme k zahájení obchodu, k plnění smluvních a zákonných povinností, k realizaci smluvního vztahu, k nabízení produktů a služeb a k upevňování vztahů se zákazníky, což může zahrnovat i analýzy pro marketingové účely a přímou reklamu.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů může být rovněž požadavkem na povolení k používání osobních údajů v souladu s ustanoveními na ochranu osobních údajů. Před udělením souhlasu vás budeme informovat o účelu zpracování údajů a o vašem právu na odvolání.

 

Zpracovávání osobních údajů: Kategorie a původ údajů

Jaké údaje zpracováváme, to závisí na daném kontextu: Rozhodující je, zda zadáte např. poptávku do našeho kontaktního formuláře, nebo se zúčastníte některé z našich soutěží

 

Navštívíte-li naše webové stránky, shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 • Název poskytovatele internetových služeb
 • Údaje o internetových stránkách, ze kterých jste nás navštívili
 • Použitý internetový prohlížeč a operační systém
 • IP adresa přidělená vaším poskytovatelem internetových služeb
 • Požadované soubory, množství přenesených dat, stažené soubory
 • Informace o webových stránkách, které u nás navštívíte, včetně data a času

Z důvodu technického zabezpečení (zejména za účelem odvrácení pokusů o útok na náš internetový server) jsou tyto údaje uchovávány v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Tyto údaje jsou nejpozději po 7 dnech smazány.

 

Požádáte-li nás o kontakt, shromažďujeme a zpracováváme v závislosti na typu žádosti následující údaje:

 • Příjmení, jméno
 • Kontaktní údaje
 • Adresa
 • Oslovení
 • Zpráva

 

V rámci soutěží shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 • Příjmení, jméno
 • Příjmení, jméno zákonného zástupce
 • Adresa

 

Povinné poskytnutí údajů

Některé osobní údaje jsou nezbytné pro vznik, realizaci a ukončení smluvního vztahu a plnění souvisejících smluvních a zákonných povinností. Totéž platí pro používání našich webových stránek a různých funkcí, které stránky poskytují.

Podrobnosti jsme pro vás shrnuli ve výše uvedeném bodu. V určitých případech musí být údaje shromažďovány nebo zpřístupněny z důvodu zákonných ustanovení. Vezměte prosím na vědomí, že bez poskytnutí těchto údajů není možné zpracovat vaši poptávku nebo splnit smluvní závazek.

 

Kontaktní formulář/navázání kontaktu e-mailem (čl. 6 odst. 1 písm. a, b obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů)

Na naší webové stránce je k dispozici kontaktní formulář, jehož prostřednictvím nás můžete kontaktovat elektronickou cestou. Pokud nás budete prostřednictvím kontaktního formuláře kontaktovat, zpracujeme vámi takto poskytnuté osobní údaje za účelem navázání kontaktu, zodpovězení vašich otázek a reakce na vaše přání. 

Přitom ctíme zásadu úspornosti a účelnosti, protože po vás žádáme jen osobní údaje, které jsou nezbytně nutné.

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na typu poptávky. Například pokud se jedná o obecnou poptávku, stačí, když nám poskytnete své jméno a e-mailovou adresu. Pokud se zajímáte o katalog, požádáme vás také o adresu, abychom vám mohli katalog zaslat. Z technických a právních důvodů je nutno zpracovávat i vaši IP adresu. Údaje ve všech dalších polích jsou nepovinné a vyplňují se čistě dobrovolně podle vlastního uvážení (např. pokud pomohou k cílenější odpovědi na váš dotaz). 

Jestliže nás oslovíte e-mailem, pak osobní údaje obsažené ve vaší elektronické zprávě zpracujeme pouze způsobem, který nám umožní na váš podnět reagovat.

 

Soutěž (čl. 6 odst. 1 písm. a, b obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů)

Na našich webových stránkách máte možnost zúčastnit se soutěže. Pokud vyplníte údaje pro soutěž, budeme uvedené údaje zpracovávat výhradně pro uskutečnění soutěže.

Ctíme zásadu úspornosti a účelnosti, protože po vás žádáme jen osobní údaje, které jsou nezbytně nutné za účelem provedení soutěže a pro oznámení o výhře. Jedná se např. o vaše jméno a adresu.

Bez vyplnění povinných polí vás nemůžeme zařadit do soutěže. Účast je v tomto případě vyloučena.

 

Rodný list

Na naší webové stránce si můžete pro svou Baby Annabell vytvořit rodný list. Za tímto účelem lze do určeného zadávacího pole vložit jméno, datum a místo narození zvolené pro vaši Baby Annabell a jméno dítěte (maminka panenky / tatínek panenky). Poté se ve formátu PDF vytvoří rodný list se zadanými údaji, který si můžete uložit do svého lokálního zařízení. Zadané údaje přitom nejsou ukládány do naší databáze. Údaje jsou uloženy jen krátkodobě za účelem vystavení PDF dokumentu. Údaje se po hodině opět vymažou.

 

Seznam přání

Na naší webové stránce si můžete vytvořit seznam přání. Ukládá se přitom jméno, které se zapisuje, okamžik vytvoření a výrobky, které se mají do seznamu přání vložit. Kromě toho můžete k jednotlivým výrobkům vložit různé poznámky. Při využití této možnosti se uloží také tam uvedené údaje. Tyto údaje se uloží v naší databází a jako soubor PDF. Účelem zpracování je, abyste měli možnost generovat seznam přání ve formátu PDF a uložit si ho ve svém lokálním zařízení. Veškeré údaje budou vymazány nejpozději za 180 dnů.

 

Cookies (čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů / čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů / čl. 6 odst. 1 písm. c obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů)

Společnost Zapf Creation AG používá na mnoha místech takzvané cookies. S jejich pomocí se snažíme naši nabídku internetovým uživatelům ještě více zpříjemnit, zefektivnit a lépe zabezpečit. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do paměti vašeho koncového zařízení.

Z důvodu našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů) používáme technicky nezbytné soubory cookies, které jsou důležité pro provoz webových stránek a pro zajištění jejich funkčnosti. V závislosti na účelu jsou tyto uloženy trvale – i po ukončení relace – (tzv. trvalé soubory cookies, např. opt-out) nebo jsou smazány při zavření prohlížeče (tzv. soubory cookies relace – jsou platné pouze po dobu jedné relace prohlížeče).

Kromě toho s vaším souhlasem nastavujeme i další soubory cookies. S pomocí těchto cookies analyzujeme způsob využívání našich webových stránek. A jsme schopni upravit jejich obsah tak, aby odpovídal potřebám našich návštěvníků. Soubory cookies nám také umožňují vyhodnotit účinnost inzerátů a jejich umístění, které upravujeme podle zájmu uživatele. Právním základem, ze kterého přitom vycházíme, je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů).

Pokud jste nám udělili svůj souhlas, můžete jej s účinností do budoucna bez udání důvodů kdykoli odvolat e-mailem na: datenschutz@zapf-creation.de.

Google Analytics

Tato webová stránka používají Google Analytics, službu pro webovou analýzu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, tedy textové soubory, které se ukládají do paměti vašeho počítače a umožňují analyzovat způsob, jakým webovou stránku využíváte.

Zde shromažďujeme / zpracováváme vaše následující osobní údaje:

 • IP adresa
 • Údaje o použití
 • Cesta
 • Aktualizace aplikací
 • Informace o prohlížeči
 • Informace o zařízení
 • Podpora JavaScript
 • Navštívené stránky
 • Odkazované URL
 • Stažené soubory
 • Verze Flash
 • Informace o poloze
 • Nákupní aktivita
 • Interakce s widgety
 • Datum a čas návštěvy

Informace, které soubor cookie v souvislosti s vaším pohybem po webové stránce generuje, jsou odesílány zpravidla na server společnosti Google do USA, na který se ukládají. Aktivací anonymizace IP adres v rámci této webové stránky však lze zajistit, že společnost Google bude zkracovat IP adresy zpracovávané na území členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. To znamená, že k odesílání kompletní IP adresy na server společnosti Google v USA a jejímu tamějšímu zkracování bude docházet jen ve výjimečných případech. Nedochází ani k provázání IP adresy, kterou váš internetový prohlížeč Google Analytics poskytuje, s dalšími údaji od společnosti Google.

V rámci naší webové stránky jsme také deaktivovali Universal Analytics, a zamezili tak vytváření ID uživatele, které by umožňovalo sledovat uživatele napříč všemi zařízeními tzv. cross-device tracking.

Společnost Google byla provozovatelem této webové stránky pověřena zpracováváním shora uvedených informací za účelem vyhodnocování způsobu využívání naší webové stránky, vytváření zpráv o aktivitě na webové stránce a poskytování služeb spojených s využíváním internetu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

Při používání této služby může docházet k přenosu shromažďovaných údajů do zahraničí. Výslovně upozorňujeme na to, že se může jednat o transfer mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor, tedy do zemí nezajišťujících přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Pokud jsou údaje posílány do USA, vzniká riziko, že americké úřady mohou zpracovat vaše údaje ke kontrolním a monitorovacím účelům, aniž by vám případně náležela práva na opravné prostředky. V zájmu zajištění přiměřené úrovně ochrany osobních údajů ve třetích zemích však v rámci našich zákonných možností a povinností uplatňujeme veškerá nezbytná opatření podle čl. 44 násl. obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

Uchovávané osobní údaje se po 14 měsících mažou nebo převádí do anonymizované podoby.

Bližší informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů viz https://www.google.com/analytics/terms/de.html a https://policies.google.com/?hl=de

 

YouTube (čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů)

Do naší online nabídky jsme začlenili YouTube videa od poskytovatele Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), která jsou uložena na stránce http://www.youtube.com a která si můžete přehrát přímo na naší webové stránce. Tato videa fungují v „režimu rozšířené ochrany osobních údajů“, to znamená, že data uživatelů, kteří je zhlížet nebudou, se do YouTube neposílají. Režim rozšířené ochrany údajů se ovšem vztahuje pouze na záznam uživatelského chování, ne na poskytování sdělení a na následné nahrávání dalšího obsahu třetích osob, přenos druhů písma a možné spojení s vaším uživatelským účtem na YouTube. Spuštěním videa dochází k dalšímu zpracovávání údajů. Tyto procesy jsou zcela mimo naši kontrolu. Právním základem uvedeného dění je vámi udělený souhlas, viz čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat příslušnou volbou v nastaveních pro používání cookies.

Při používání této služby může docházet k přenosu shromažďovaných údajů do zahraničí. Výslovně upozorňujeme na to, že se může jednat o transfer mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor, tedy do zemí nezajišťujících přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. V souvislosti s eventuálním předáváním do USA hrozí riziko zpracovávání vašich osobních údajů americkými úřady za účelem kontroly a sledování, a to případně bez možnosti právní obrany. V zájmu zajištění přiměřené úrovně ochrany osobních údajů ve třetích zemích však v rámci našich zákonných možností a povinností uplatňujeme veškerá nezbytná opatření podle čl. 44 násl. obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

YouTube obdrží o vaší návštěvě příslušné podstránky na našich webových stránkách příslušnou informaci. K přenosu dat dochází bez ohledu na to, zda uživatel má na YouTube uživatelský účet, přes který se případně přihlásí, či nikoliv. Je-li uživatel přihlášen prostřednictvím svého účtu u Googlu, budou shromažďovaná data automaticky přiřazována k tomuto účtu. Pokud si toto provázání svých dat se svým profilem na YouTube přát nebudete, bude nutno, abyste se před stisknutím tlačítka nejprve odhlásili. YouTube vytváří ze shromažďovaných údajů uživatelské profily, které používá pro potřeby reklamy, průzkumu trhu a/nebo úpravy vzhledu svých webových stránek podle potřeby. Účelem vyhodnocování je přitom zejména (a to i u nepřihlášených uživatelů) zajišťování zobrazování vhodných reklam a informování dalších uživatelů sociálních sítí o aktivitách uživatele na našich webových stránkách. Proti vytváření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, které však musíte uplatnit přímo vůči YouTube.

Další informace o ochraně osobních údajů najdete na: https://policies.google.com/privacy

 

Google reCAPTCHA (čl. 6 odst. 1 písm. f)

Na této webové stránce používáme funkci reCAPTCHA od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Tato funkce umožňuje především rozlišovat mezi vstupem fyzické osoby a zneužitím robotickým nebo automatizovaným přístupem.

Právním základem, ze kterého při zpracovávání vycházíme, je čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů a náš oprávněný zájem na zajištění bezpečnosti naší internetové prezentace a prevence proti zneužití a spamu.

Kontrolní dotaz obnáší sdělení IP adresy a příp. dalších údajů, které společnost Google v rámci služby reCAPTCHA potřebuje. Vámi zadané údaje se tudíž odesílají do společnosti Google, kde se dále zpracovávají.

Při používání této služby může docházet k přenosu shromažďovaných údajů do zahraničí. Výslovně upozorňujeme na to, že se může jednat o transfer mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor, tedy do zemí nezajišťujících přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Pokud jsou údaje posílány do USA, vzniká riziko, že americké úřady mohou zpracovat vaše údaje ke kontrolním a monitorovacím účelům, aniž by vám případně náležela práva na opravné prostředky. V zájmu zajištění přiměřené úrovně ochrany osobních údajů ve třetích zemích však v rámci našich zákonných možností a povinností uplatňujeme veškerá nezbytná opatření podle čl. 44 násl. obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

Podmínky používání služeb společnosti Google najdete na http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html další podrobné informace týkající se zabezpečení ochrany osobních jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Google („Zásady ochrany soukromí Google“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Cloudfront (čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů)

Tento web používá síť pro doručování obsahu (CDN) Cloudfront. Jedná se o službu poskytovanou společností Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210. Cloudfront CDN zpřístupňuje duplikáty dat z webových stránek na různých serverech Amazon Web Services (AWS) distribuovaných po celém světě. Výsledkem je rychlejší načítání webových stránek, vyšší spolehlivost a zvýšená ochrana před ztrátou dat. Některé obrázky a videa integrovaná na této webové stránce pocházejí z Cloudfrontu CDN při otevření stránky. Při otevření se informace o vašem používání našich webových stránek (např. vaše IP adresa) přenášejí na servery Amazon v jiných zemích EU a tam se ukládají. To se děje v okamžiku, kdy navštívíte naše webové stránky. Používání služeb Amazon Web Services a Amazon CDN Cloudfront je v zájmu vyšší spolehlivosti webu, zvýšené ochrany před ztrátou dat a lepší rychlosti načítání stránek. Jedná se tudíž o náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Podrobnosti o opatřeních na ochranu dat a prohlášení o ochraně osobních údajů ze strany Amazon Web Service naleznete na: https://aws.amazon.com/de/privacy/.
Tato služba může předat zaznamenané údaje do jiného státu. Výslovně upozorňujeme na to, že se může jednat o transfer mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor, tedy do zemí nezajišťujících přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Pokud jsou údaje posílány do USA, vzniká riziko, že americké úřady mohou zpracovat vaše údaje ke kontrolním a monitorovacím účelům, aniž by vám případně náležela práva na opravné prostředky. V zájmu zajištění přiměřené úrovně ochrany osobních údajů ve třetích zemích však v rámci našich zákonných možností a povinností uplatňujeme veškerá nezbytná opatření podle čl. 44 násl. obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

 

Odkazy na Sociální média

Na naší webové stránce naleznete odkazy na Sociální média Facebook a YouTube. Odkazy na internetové stránky Sociálních médií poznáte podle příslušného loga společnosti. Jakmile na tento odkaz kliknete, dostanete se na prezentaci společnosti Zapf Creation AG v příslušném Sociálním médiu. Při kliknutí na odkaz Sociálního média se vygeneruje spojení se servery Sociálního média. Tím se do serveru Sociálního média oznámí, že jste navštívili naši webovou stránku. Navíc budou další údaje přeneseny poskytovateli Sociálního média. Jsou to například:

 • Adresa webové stránky, na které se aktivovaný odkaz nachází
 • Datum a hodina vyžádání webové stránky příp. aktivování odkazu
 • Informace o použitém prohlížeči a použitém operačním systému
 • IP adresa

Jste-li již v okamžiku aktivace odkazu přihlášeni v příslušném Sociálním médiu, může poskytovatel Sociálního média ze zaslaných údajů zjistit vaše uživatelské jméno a případně dokonce vaše pravé jméno a přiřadit tyto informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu v Sociálních médiích. Této možnosti přiřazení k vašemu osobnímu uživatelskému účtu můžete zabránit tím, že se předem odhlásíte z vašeho uživatelského účtu.

Servery Sociálních médií se nacházejí v USA a jiných státech mimo území Evropské unie. Proto může poskytovatel Sociálního média tyto údaje zpracovávat také ve státech mimo území Evropské unie. Všimněte si prosím, že společnosti v těchto státech podléhají zákonu o ochraně údajů, který všeobecné osobní údaje nechrání ve stejném rozsahu, jak je tomu v členských státech Evropské unie.

Všimněte si prosím, že nemáme žádný vliv na rozsah, druh a účel zpracovávání údajů ze strany poskytovatele Sociálního média. Bližší informace k použití vašich údajů prostřednictvím Sociálních médií napojených na naši webovou stránku naleznete ve směrnici o ochraně osobních údajů příslušného Sociálního média.

 

Commerce Connector („Tlačítko koupit“) (čl. 6 odst. 1 písm. b obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů)

Na naší webové stránce vám dáváme na výběr různé online obchodníky, ke kterým se můžete dostat prostřednictvím odkazů na naší webové stránce. Propojení se uskutečňuje prostřednictvím tlačítka >Ikona: Koupit nyní< nebo přes logo obchodu příslušného obchodníka. Po kliknutí na odkaz zapíše náš partner – společnost Commerce Connector GmbH – na vaše koncové zařízení na omezenou dobu (obvykle 7 dní) potřebný soubor cookie. Pokud během uvedené doby uskutečníte u předmětného obchodníka nákup, může Commerce Connector přistoupit k uloženému souboru cookie, aby od obchodníka obdržel informace o vašem nákupu, jakmile se dostanete na stránku potvrzení objednávky obchodníka.
Commerce Connector neobdrží žádné osobní informace, na základě kterých by vás mohl identifikovat, ale pouze jednoduché číslo souboru cookie. Commerce Connector využívá získané informace o nákupu k vytvoření anonymizovaných statistik prodeje našich výrobků, které byly zakoupeny na základě odkazů, a poté nám poskytne výsledky těchto statistik.
Další informace o sledování vašich nákupních zvyklostí a způsobu deaktivace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Commerce Connector na https://www.commerce-connector.com/web/de/policy-cco/

 

Účelové využívání a postupování osobních údajů

Všechny osobní údaje, které během používání webových stránek Zapf Creation AG získáme, shromažďujeme, zpracováváme a využíváme jen za specifikovaným účelem. Přitom dbáme, aby se tak dělo jedině v rámci platných právních předpisů, resp. pouze s vaším souhlasem.
Shromažďované osobní údaje nezveřejňujeme, neprodáváme ani nijak nepostupujeme třetím stranám. K reklamním účelům je nevyužíváme.

 

Příjemci osobních údajů

V rámci našeho podniku zajišťujeme, že přístup k vašim osobním údajům budou mít jen osoby, pro které je to v rámci plnění smluvních nebo zákonných povinností nezbytné.

Jednotlivým oddělením s plněním odpovídajících úkolů v mnoha případech pomáhají specializované firmy. Se všemi těmito firmami jsme uzavřeli příslušné smlouvy o zabezpečení ochrany osobních údajů. Jedná se o firmy z následujících oblastí:

 • IT
 • úvěrové bankovnictví
 • marketing
 • platební služby
 • přeprava
 • Poskytovatel služeb k zodpovězení našich reklamací.

 

Předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii

K předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor dochází pouze v rámci plnění smluvních závazků, zákonných povinností či s vaším explicitním souhlasem.

Vaše osobní údaje nepředáváme žádnému poskytovateli služeb mimo Evropský hospodářský prostor.

 

Práva subjektů podle čl. 15–22 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů

Jakožto subjekt osobních údajů máte právo na informace o osobních údajích, které jsou o vás shromažďovány, a právo na to žádat o jejich opravu a případně i výmaz, pokud to není v rozporu s případnou zákonem danou archivační povinností. Kromě toho máte právo na omezení zpracovávání osobních údajů společností Zapf Creation AG, právo na to vznášet proti zpracovávání námitky a právo na přenositelnost osobních údajů. A konečně můžete také podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu.

Shora uvedená práva uplatníte tak, že se obrátíte na: Datenschutz@zapf-creation.de nebo poštou na adresu Zapf Creation AG, heslo „Datenschutz“, Mönchrödener Str. 13, 96472 Rödental, Německo.

 

Pravidelné mazání a blokování osobních údajů

Společnost Zapf Creation AG zpracovává a ukládá osobní údaje jen po dobu, která je potřeba na splnění účelu, za kterým byly uloženy, resp. po dobu vyplývající ze zákonné archivační povinnosti. Po dosažení účelu či uplynutí povinné lhůty tudíž dochází k pravidelnému mazání, za předpokladu, že již nebudou dále potřeba v rámci plnění stávající nebo pro uzavření nové smlouvy. 

 

Zabezpečení osobních údajů

Přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření pro zabezpečení uchovávaných osobních údajů zaměstnanců/zákazníků/dodavatelů proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu neoprávněných osob. Příslušné úrovně zabezpečení průběžně ve spolupráci s odborníky kontrolujeme a upravujeme tak, aby vyhovovaly aktuálním standardům zabezpečení.

Přenos osobních údajů směrem z našich webových stránek nebo na naše webové stránky probíhá zásadně v šifrované podobě. V rámci webové prezentace používáme přenosový protokol HTTPS spolu s příslušnými, aktuálními šifrovacími protokoly. Rozšifrovat je jsme schopni pouze my. Komunikovat s námi můžete samozřejmě i jinou, než elektronickou cestou (např. poštou).

 

Online nabídky pro děti

Osoby mladší 16 let nám smí své osobní údaje resp. souhlas s jejich zpracováváním poskytovat jen se souhlasem svých zákonných zástupců. Proto můžeme jen apelovat na rodiče a zákonné zástupce, aby se na online aktivitách a zájmech svých dětí aktivně podíleli.

 

Odkazy k jiným poskytovatelům

Naše webové stránky obsahují – jasně rozpoznatelné – odkazy na webové stránky jiných společností. U uvedených odkazů na webové stránky jiných poskytovatelů nemáme žádný vliv na jejich obsah. Za jejich obsah proto nemůžeme převzít žádnou záruku ani odpovědnost. Za obsah těchto stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek.

Odkazované stránky byly zkontrolovány z hlediska možného či evidentního porušení zákona v době, kdy na ně byl uveden odkaz. V době vytvoření odkazu nebyl nalezen žádný nelegální obsah. Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů o porušení zákona možné. Po oznámení porušení práv budou takové odkazy neprodleně odstraněny.

 

Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech

V rámci rozhodování nepoužíváme žádné čistě automatizované procesy zpracovávání osobních údajů.

 

Prohlášení o ochraně údajů / informace o ochraně údajů na Sociálních sítích

Zapf Creation AG prezentuje Baby Annabell na „Sociálních médiích“, v tomto případě na Facebooku, Instagramu a YouTube. Pokud jste nám povolili zpracování vašich údajů, zajišťujeme dodržování platných předpisů o ochraně údajů.

V následujícím textu naleznete nejdůležitější informace o ustanoveních k ochraně osobních údajů vztahujících se k našim webovým stránkám. Rádi bychom upozornili, že tyto platformy a jejich funkce používáte na vlastní zodpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentáře, sdílení, hodnocení). 

 

Jméno a adresa subjektů odpovědných za provoz

Za prezentaci společnosti jsou ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů a dalších předpisů o ochraně údajů kromě Zapf Creation AG odpovědné následující subjekty

 • Facebook
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)
 • Youtube
  (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko)
 • Instagram
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)

Tyto platformy a jejich funkce však využíváte na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentáře, sdílení, hodnocení).

Dále upozorňujeme na to, že v této souvislosti může docházet ke zpracovávání vašich údajů mimo území Evropské unie.

 

Účel a právní podklad

Spravujeme stránky fanoušků za účelem komunikace s návštěvníky těchto stránek a předávání informací o našich nabídkách.

Údaje shromažďujeme také pro statistické účely, abychom mohli dále rozvíjet a optimalizovat obsah našich stránek a zatraktivnit naši nabídku. Potřebné údaje (např. celkový počet zobrazení stránky, aktivity na stránce a údaje poskytnuté návštěvníky, interakce) jsou zpracovávány sociálními sítěmi a zpřístupňovány naší společnosti. Na jejich shromažďování a předávání nemáme žádný vliv.
Vaše osobní údaje mohou být též předmětem zpracování pro účely výzkumu trhu a reklamy. Na základě vašeho uživatelského chování a případně vyvozených preferencí tak mohou vznikat např. uživatelské profily. Nejen v rámci samotných platforem, ale i jinde na internetu se tak můžete setkávat s inzercí odpovídající vašim domnělým zájmům. I k tomu jsou potřeba soubory cookies, které se ukládají do paměti vašeho počítače. Nezávisle na tom mohou být do uživatelských profilů ukládána i data, která nejsou shromažďována přímo z vašich koncových zařízení (zejména pokud jste členem příslušných platforem a jste k nim přihlášeni). 
My jako poskytovatel této informační služby osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze k tomu, abychom vám byli schopni odpovědět na dotazy, které nám můžete posílat. Jinak vaše osobní údaje nezpracováváme.  

Ke zpracovávání osobních údajů uživatelů dochází na základě našich oprávněných zájmů, kterými je v tomto případě schopnost uživatele efektivně informovat a schopnost s nimi komunikovat, vše podle čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

Pokud vás Facebook požádá o souhlas se zpracováváním osobních údajů (tj. o to, abyste svůj souhlas vyjádřili např. zaškrtnutím příslušného okénka nebo stisknutím příslušného tlačítka), je příslušným právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a, čl. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. 

 

Vznášení námitek proti zpracovávání osobních údajů 

Máte-li na Facebooku účet a nechcete, aby tato sociální síť prostřednictvím naší internetové prezentace shromažďovala vaše osobní údaje a propojovala je s vašimi osobními údaji již na platformě uloženými, je potřeba, abyste 

 • se před návštěvou naší internetové prezentace ze sociální sítě nejprve odhlásili, 
 • vymazali soubory cookies ze svého zařízení a 
 • zavřeli a znovu otevřeli webový prohlížeč. 

Po opětovném přihlášení vás sociální síť však znovu jakožto svého uživatele pozná. 

Podrobný popis činností v rámci zpracovávání osobních údajů a možností vznášení námitek (opt-out) naleznete s pomocí příslušných odkazů:

Obecně máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů následující práva:

Právo na informace; právo na opravu; právo na zrušení; právo na omezení zpracování; právo vznést námitku; právo na přenositelnost údajů; právo podat stížnost na nezákonné zpracování vašich osobních údajů u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.

Protože však společnost Zapf Creation AG nemá úplný přístup k vašim osobním údajům, měli byste se při uplatňování nároku obrátit přímo na poskytovatele sociálních sítí, protože každý z nich má přístup k osobním údajům svých uživatelů a může přijmout vhodná opatření a poskytnout informace.

Pokud byste přesto potřebovali pomoc, pokusíme se vás samozřejmě podpořit. Obraťte se prosím na datenschutz@zapf-creation.de

 

Poznámky k autorskému právu a zákonu o autorských právech k umění

Pokud chcete na našich webových stránkách publikovat obrázky, texty, plány, videa, hudbu atd., měli byste vědět, že tím souhlasíte s možností postoupení veškerých uživatelských práv síti, což by pro vás mohlo mít v konečném důsledku právní důsledky, pokud nejste sami autorem nebo držitelem práv.

 

Máte k ochraně osobních údajů nějaké dotazy?

Dotazy na téma ochrany osobních údajů posílejte na: datenschutz@zapf-creation.de nebo poštou na adresu Zapf Creation AG, heslo „Datenschutz“, Mönchrödener Str. 13, 96472 Rödental, Německo.

Panenky
Panenky
Doplňky
Doplňky
Svět témat
Svět témat
Hry a zábava
Hry a zábava
Info
Info