Omezení odpovědnosti provozovatele

Poznámky k německému Zákonu o rovném zacházení (AGG = Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz)

Použití mužského tvaru slova na našich webových stránkách nemá být chápáno jako pokus o diskriminaci pohlaví. Používáno je pouze ke zlepšení čitelnosti. Všechny texty odkazují na obě pohlaví.

Odpovědnost za obsah

Obsah prezentovaný na těchto internetových stránkách slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje žádné závazné nabídky.

Obsah internetových stránek MGA Zapf Creation GmbH byl pečlivě připraven. Nejsme ovšem odpovědni za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. MGA Zapf Creation GmbH si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny nebo doplnit poskytované informace. V souladu s oddílem 7, paragrafu 1 zákona TMG (Telemediengesetz – German Telemedia Act), my jako poskytovatel služeb jsme odpovědní za náš vlastní obsah na těchto internetových stránkách v souladu s platnými zákony. V souladu s oddílem 8 – 10 zákona TMG nejsme ovšem jako poskytovatel služeb povinni sledovat externí informace poskytnuté nebo uložené na našich internetových stránkách nebo vyhledávat okolnosti, které jsou známkou nezákonné činnosti. Toto nicméně nemá vliv na povinnost odstranit informace nebo zabránit použití informací v souladu s obecně právními předpisy. Taková odpovědnost je možná pouze od okamžiku, kdy zjistíme konkrétní porušení zákona. Příslušný obsah poté okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše internetová stránka obsahuje odkazy na internetové stránky třetích stran (“externí odkazy”): na obsah těchto internetových stránek nemáme žádný vliv. Obsah internetových stránek třetích stran, na které se MGA Zapf Creation GmbH odkazuje prostřednictvím odkazů, neodrážejí názor MGA Zapf Creation GmbH, ale slouží pouze k doplnění poskytovaných informací a k objasnění souvislostí. Ve všech takových případech nese odpovědnost za obsah internetových stránek třetích stran jejich poskytovatel nebo provozovatel. Za obsah stránek patřícím třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím našich stránek, neneseme žádnou odpovědnost. Internetové stránky třetích stran, které lze navštívit prostřednictvím našich stránek, byly zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona v době, kdy byly odkazy na stránky třetích stran na naši internetovou stránku umístěny. Nelze však očekávat pravidelnou kontrolu obsahu stránek třetích stran bez konkrétních náznaků na porušení zákona. Jakmile se o porušení zákona dozvíme, okamžitě příslušný odkaz odstraníme.

Ochranná známka a autorská práva

Obsah, dílo, ochranné známky a loga vytvořená a zveřejněná provozovatelem internetové stránky podléhají německému autorskému zákonu. Kopírování, zpracování, distribuce nebo jakékoliv jiné formy využití nad rámec autorského práva vyžadují písemný souhlas dotyčného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování této stránky je povoleno pouze pro soukromé a nekomerční použití. Pokud obsah použitý na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, musí být dodržována autorská práva třetích stran. Zejména musí být takový obsah třetích stran označen. Pokud zjistíte porušení autorských práv, zdvořile vás žádáme, abyste nás informovali. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, příslušný obsah okamžitě odstraníme.

Materiály prezentované na této internetové stránce neposkytují automaticky licence pro použití ochranných známek a log.

Copyright

Copyright © 2012-2024 MGA Zapf Creation GmbH,
Mönchrödener Straße 13, 96472 Rödental, NĔMECKO.

Všechna práva vyhrazena. Kopírování - a to i úryvků – nebo distribuce v elektronické podobě je povolena pouze s předchozím písemným souhlasem MGA Zapf Creation GmbH.

Panenky
Panenky
Doplňky
Doplňky
Svět témat
Svět témat
Hry a zábava
Hry a zábava
Info
Info