Gegevensbescherming

Informatie

Hartelijk welkom op onze website. Wij waarderen uw interesse aan ons bedrijf. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus. Onze bepalingen daaromtrent komen overeen met de juridische voorschriften over de bescherming van de persoonsgegevens, in het bijzonder met de EU algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) en zijn ook in overeenstemming met het voor Zapf Creation AG geldende landspecifieke privacybeleid. Neem even tijd deze informatie door te lezen. Hier wordt uitgelegd welke gegevens wij via onze website verzamelen, waarvoor wij ze gebruiken en welke keuze u hebt. 

Verantwoordelijke instantie voor de wetgeving voor gegevensbescherming is Zapf Creation AG, adres:
Mönchrödener Str. 13, D-96472 Rödental, Duitsland.

Contactgevens:
Telefoon: +49 9563 725-0
Telefax: +49 9563 725-116
E-mail: info@zapf-creation.com

Contact gegevensbescherming:
datenschutz@zapf-creation.de

 

Object van gegevensbescherming

Object van de gegevensbescherming zijn de persoonsgerelateerde gegevens. Dit zijn volgens art. 4, 1 van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) alle gegevens die naar een identificeerbare of een natuurlijke persoon verwijzen. Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. In het bijzonder door middel van toevoeging aan een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, aan een online-identificator of aan een of meerdere bijzondere eigenschappen die uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.
Hieronder vallen bijv. gegevens over naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, eventueel echter ook gebruikersgegevens zoals uw IP-adres.

Er is sprake van anonieme gegevens wanneer er geen persoonlijke verwijzing naar de gebruiker kan worden vastgesteld.

 

Doelen van de gegevensverwerking en wettelijke basis

De verwerking van uw persoonsgegevens voldoet altijd aan de bepalingen van de EU‑AVG en alle andere relevante wettelijke bepalingen. Wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens vloeien met name voort uit art. 6 EU-AVG.

Wij gebruiken uw gegevens om zaken te doen, contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, de contractuele relatie uit te voeren, producten en diensten aan te bieden en de klantrelatie te versterken, wat ook analyses voor marketingdoeleinden en directe reclame kan inhouden.

Uw toestemming voor gegevensverwerking kan ook een toestemmingsvereiste zijn krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Vóór u uw toestemming verleent, zullen wij u informeren over het doel van de gegevensverwerking en over uw herroepingsrecht.

 

Het verzamelen van gegevens: Welke persoonlijke gegevens verwerken wij

Welke gegevens wij verwerken hangt af van de betreffende context. Het hangt er bijv. vanaf of u een aanvraag doet via ons contactformulier of meedoet met een van onze prijsvragen.

 

Bij bezoek aan onze website verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • naam van de internet-serviceprovider
 • informatie over de website van waaruit u ons bezoekt
 • gebruikte webbrowser en besturingssysteem
 • het door uw internet-serviceprovider toegewezen IP-adres
 • opgevraagde bestanden, verzonden gegevenshoeveelheid, downloads
 • informatie over de websites die u bij ons oproept, incl. datum en tijd

Om redenen van technische veiligheid (met name ter verdediging tegen pogingen tot aanvallen op onze webserver) worden deze gegevens opgeslagen overeenkomstig art. 6, lid 1 sub f van de EU-AVG. Deze gegevens worden na uiterlijk 7 dagen gewist.

 

In het kader van een verzoek om contact verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens, afhankelijk van het soort aanvraag:

 • achter- en voornaam
 • contactgegevens
 • adres
 • aanhef
 • bericht

 

Bij prijsvragen verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • achter- en voornaam
 • achter- en voornaam van de ouders/voogd
 • adres

 

Verplichte gegevensverschaffing

Diverse persoonsgegevens zijn nodig voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de schuldverbintenis en het nakomen van de contractuele en wettelijke verplichtingen die daarmee verbonden zijn. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies die deze biedt.

Wij hebben de details voor u samengevat in het bovenstaande punt. In bepaalde gevallen moeten gegevens ook verzameld of ter beschikking worden gesteld op grond van wettelijke voorschriften. Wij wijzen u erop dat het niet mogelijk is uw aanvraag te behandelen of de onderliggende contractuele relatie uit te voeren zonder deze gegevens te verstrekken.

 

Contactformulier / contactaanvraag per e-mail (Art. 6 lid 1 sub a en b van EU-AVG)

Op onze website is een contactformulier beschikbaar dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Als u met ons via het contactformulier contact opneemt, zullen wij uw gegevens in dit contactformulier verwerken om uw vragen en verzoeken via deze contactaanvraag te beantwoorden. 

Het principe van gegevenseconomie en gegevensvermijding wordt hierbij door ons gerespecteerd door alleen de informatie van u te vragen die we nodig hebben om contact met u op te nemen.

Afhankelijk van het soort aanvraag worden hier verschillende gegevens verzameld. Zo is het bijvoorbeeld voldoende als u ons uw naam en e-mailadres geeft als het om een algemene aanvraag gaat. Als u geïnteresseerd bent in een catalogus, zullen wij ook om uw adres vragen voor het verzenden van de catalogus. Bovendien wordt uw IP-adres verwerkt om technische redenen en voor juridische bescherming. Alle andere velden zijn vrijwillig en kunnen optioneel worden ingevuld (bijvoorbeeld om uw vragen meer individueel te kunnen beantwoorden). 

Als u per e-mail contact met ons opneemt, gebruiken we de persoonlijke informatie in deze e-mail uitsluitend voor het verwerken van uw verzoek.

 

Prijsvraag (art. 6 lid 1 sub a EU-AVG)

Op onze website hebt u de mogelijkheid deel te nemen aan onze prijsvraag. Als u het prijsvraagmasker invult, verwerken wij de daar aangegeven gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de prijsvraag.

Het principe van gegevenseconomie en gegevensvermijding wordt door ons gerespecteerd door alleen de informatie van u te vragen die noodzakelijk is voor het doorvoeren van de prijsvraag en om contact met u op te nemen als u gewonnen hebt. Dat zijn bijv. uw naam en adres.

Zonder deze verplichte velden kunnen we de prijsvraag helaas niet uitvoeren. Deelname is dan niet mogelijk.

 

Geboorteakte

Op onze website hebt u de mogelijkheid om een geboorteakte aan te maken voor uw Baby Annabel. Hiervoor kunt u de naam, verjaardag en geboorteplaats van uw Baby Annabel en de naam van het kind (poppenmoeder/poppenvader) in het desbetreffende invoermasker invoeren. Vervolgens wordt de geboorteakte met de ingevoerde gegevens als pdf gegenereerd, die u lokaal op uw apparaat kunt opslaan. De door u ingevoerde gegevens worden niet opgeslagen in onze database. Uw gegevens worden slechts voor een korte tijd opgeslagen die nodig is om de pdf aan te maken. De gegevens worden na een uur weer gewist.

 

Verlanglijstje

Op onze website hebt u de mogelijkheid om een verlanglijstje aan te maken. Hierbij worden de geregistreerde naam, de aanmaaktijd en de artikelen opgeslagen die aan het verlanglijstje worden toegevoegd. U hebt ook de mogelijkheid om verschillende opmerkingen over individuele artikelen toe te voegen. Als u gebruikt maakt van deze optie, worden de daar verstrekte gegevens ook opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen in onze database en als pdf-bestand in ons bedrijf. Het doel van de verwerking is om u in staat te stellen het verlanglijstje als een pdf-bestand aan te maken en lokaal op te slaan. Alle gegevens worden uiterlijk na 180 dagen gewist.

 

Cookies (art. 6 lid 1 sub f EU-AVG/art. 6 lid 1 sub a EU-AVG/art. 6 lid 1 sub c EU-AVG)

Zapf Creation AG maakt op verschillende plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Ze zorgen ervoor dat ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger is. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen.

Op grond van ons legitiem belang (art. 6 lid 1 p. 1 sub f EU-AVG), gebruiken wij technisch noodzakelijke cookies die nodig zijn voor de werking van de website en om de functionaliteit ervan te garanderen. Afhankelijk van het doel worden deze permanent opgeslagen - ook na beëindiging van de sessie - (zogenaamde persistente cookies, bijv. opt-out) of worden ze gewist wanneer de browser wordt gesloten (zogenaamde sessiecookies - deze zijn slechts geldig voor één browsersessie).

Daarnaast plaatsen wij ook andere cookies met uw toestemming Met behulp van deze cookies kunnen wij een analyse maken over hoe gebruikers onze website gebruiken. Zo kunnen we de inhoud van de website vormgeven volgens de wensen van de bezoekers. Bovendien kunnen wij met behulp van de cookies de effectiviteit van een bepaald aanbod meten en hun plaatsing bijvoorbeeld, afhankelijk van de thematische gebruikersbelangen aanpassen. De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming (artikel 6, lid 1, p. 1, sub a van de EU-AVG.

Uw toestemming kunt u natuurlijk op elk moment en zonder opgaaf van reden hier herroepen:

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op uw pc worden opgeslagen en die uw gebruik van deze website analyseren.

Hierbij worden de volgende gegevens van u opgeslagen/verwerkt:

 • IP-adres
 • gebruikersgegevens
 • click-path
 • app-actualiseringen
 • browserinformatie
 • device-informatie
 • JavaScript-support
 • bezochte pagina's
 • referrer URL
 • downloads
 • flash-versie
 • locatie-informatie
 • koopactiviteit
 • widget-interacties
 • datum en tijdstip van uw bezoek

De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de VS doorgestuurd en aldaar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere aangesloten landen van het Verdrag van de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het complete IP-adres aan een server van Google in de VS doorgestuurd en aldaar ingekort. Het IP-adres dat door uw browser wordt verstrekt in het kader van Google Analytics wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

We hebben op onze site tevens Universal Analytics uitgeschakeld, zodat er geen gebruikers-ID wordt gevormd, waardoor tracking op verschillende apparaten mogelijk is.

Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, sub a van de EU-AVG.

Deze dienst kan de verzamelde gegevens naar een ander land doorsturen. Wij wijzen u erop dat deze dienst gegevens kan doorgeven buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, en aan een land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. Indien de gegevens worden doorgegeven aan de VS, bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, zonder dat u mogelijk over een rechtsmiddel beschikt. Wij nemen echter de mogelijke maatregelen die noodzakelijk zijn krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming overeenkomstig art. 44 e.v. EU-AVG om het niveau van gegevensbescherming in het derde land vast te stellen.

De persoonlijke gegevens van gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Zie voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid: https://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://policies.google.com/?hl=de

 

YouTube (Art. 6 lid 1 sub a EU-AVG)

Wij hebben YouTube-video's van de aanbieder Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) in ons online-aanbod geïntegreerd, die op http://www.youtube.com zijn opgeslagen en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus', d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven als u de video's niet afspeelt. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus heeft echter alleen betrekking op het registreren van gebruikersgedrag, niet op het aanbieden van advertenties, evenals het opnieuw laden van verdere inhoud van derden, het doorsturen van lettertypes en mogelijke koppelingen met uw gebruikersaccount bij YouTube. Wanneer u de video start, brengt deze verdere gegevensverwerking op gang. Wij hebben hier geen invloed op. De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming, artikel 6, lid 1, sub a van de EU-AVG.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken in uw cookie-instellingen.

Deze dienst kan de verzamelde gegevens naar een ander land doorsturen. Wij wijzen u erop dat deze dienst gegevens kan doorgeven buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, en aan een land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. Indien de gegevens worden doorgegeven aan de VS, bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, zonder dat u mogelijk over een rechtsmiddel beschikt. Wij nemen echter de mogelijke maatregelen die noodzakelijk zijn krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming overeenkomstig art. 44 e.v. EU-AVG om het niveau van gegevensbescherming in het derde land vast te stellen.

Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat u geen gebruikersaccount heeft. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan het account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat de gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het ontwerpen van een op de vraag afgestemde website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over het privacybeleid vindt u op: https://policies.google.com/privacy

 

Google reCAPTCHA (art. 6 lid 1 sub f)

Op deze website gebruiken we de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Deze functie wordt hoofdzakelijk gebruikt om te onderscheiden of de invoer door een natuurlijke persoon wordt gedaan of dat er sprake is van misbruik door automatische en geautomatiseerde verwerking.

De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6, lid 1, sub f EU-AVG op basis van ons legitieme belang bij de beveiliging van onze website en bij het voorkomen van misbruik en spam.

De controle omvat het verzenden naar Google van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst. Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt.

Deze dienst kan de verzamelde gegevens naar een ander land doorsturen. Wij wijzen u erop dat deze dienst gegevens kan doorgeven buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, en aan een land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. Indien de gegevens worden doorgegeven aan de VS, bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, zonder dat u mogelijk over een rechtsmiddel beschikt. Wij nemen echter de mogelijke maatregelen die noodzakelijk zijn krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming overeenkomstig art. 44 e.v. EU-AVG om het niveau van gegevensbescherming in het derde land vast te stellen.

De gebruiksvoorwaarden van Google zijn te vinden op http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html. U kunt aanvullende gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking vinden op de website van Google ("Google Privacybeleid"): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Cloudfront (Art. 6 lid 1 sub f EU-AVG)

Deze website maakt gebruikt van het Content Delivery Network (CDN) Cloudfront. Dit is een dienst van Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210. Cloudfront CDN stelt duplicaten van gegevens van een website beschikbaar op verschillende Amazon Web Services (AWS) servers verdeeld over de wereld. Hiermee wordt een snellere laadtijd van websites, een grotere faalveiligheid en een betere bescherming tegen gegevensverlies mogelijk. Sommige van de afbeeldingen en video's op deze website worden opgehaald van Cloudfront CDN wanneer de pagina wordt geopend. Door deze opvraging wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) doorgegeven aan servers van Amazon in andere EU-landen en daar opgeslagen. Dit gebeurt zodra u onze website bezoekt. Het gebruik van Amazon Web Services en het Amazon CDN Cloudfront vindt plaats in het belang van een grotere betrouwbaarheid van de website, een betere faalveiligheid en een betere laadsnelheid van deze website. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de EU-AVG. Meer informatie over de maatregelen omtrent gegevensbescherming en de privacyverklaring van Amazon Web Services vindt u op https://aws.amazon.com/de/privacy/
Deze dienst kan de verzamelde gegevens naar een ander land doorsturen. Wij wijzen u erop dat deze dienst gegevens kan doorgeven buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, en aan een land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. Indien de gegevens worden doorgegeven aan de VS, bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, zonder dat u mogelijk over een rechtsmiddel beschikt. Wij nemen echter de mogelijke maatregelen die noodzakelijk zijn krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming overeenkomstig art. 44 e.v. EU-AVG om het niveau van gegevensbescherming in het derde land vast te stellen.

 

Links naar sociale media

Op onze website vindt u links naar de sociale mediadiensten van Facebook en YouTube. De links naar de websites van deze sociale mediadiensten herkent u aan het desbetreffende logo. Als u deze links volgt, bereikt u de bedrijfspagina van Zapf Creation AG bij de betreffende sociale mediadienst. Wanneer u op een link naar een sociale mediadienst klikt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van deze sociale mediadienst. Hierdoor wordt dan aan de server meegedeeld dat u onze webpagina's hebt bezocht. Daarnaast worden verdere gegevens doorgegeven aan de aanbieder van de sociale mediadienst. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • het adres van de website waar de geactiveerde link zich bevindt
 • de datum en het tijdstip van de website-oproep of activering van de link
 • informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem
 • het IP-adres

Als u op het moment dat de link wordt geactiveerd al bent ingelogd bij de betreffende sociale mediadienst, kan de aanbieder van de sociale mediadienst mogelijk uw gebruikersnaam en eventueel zelfs uw echte naam uit de verzonden gegevens bepalen en deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij de sociale mediadienst toewijzen. U kunt deze mogelijke toewijzing aan uw persoonlijke gebruikersaccount uitsluiten als u zich van tevoren afmeldt van uw gebruikersaccount.

De servers van de sociale mediadiensten bevinden zich in de VS en in andere landen buiten de Europese Unie. De gegevens kunnen dus ook in landen buiten de Europese Unie door de aanbieder van de sociale mediadienst worden verwerkt. Houd er rekening mee dat bedrijven in deze landen zijn onderworpen aan een andere wetgeving inzake gegevensbescherming, die in het algemeen niet in dezelfde mate bescherming biedt aan persoonsgegevens als in de lidstaten van de Europese Unie.

Houd er rekening mee dat wij geen invloed hebben op de omvang, het type en het doel van de gegevensverwerking door de aanbieder van de sociale mediadienst. Voor meer informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt door de sociale mediadiensten die op onze website zijn opgenomen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de betreffende sociale mediadienst.

 

Commerce Connector ('Nu kopen-knop') (art. 6 lid 1 sub b EU-AVG)

Wij stellen u op onze website een groot aantal webwinkels ter beschikking die u via een link vanaf onze website kunt bereiken. De koppeling volgt via een >Nu kopen-Knop< of via een shop-logo van de betreffende handelaar. Als u op de knop klikt, zal onze partner, Commerce Connector GmbH, voor een beperkte tijd (gebruikelijk is 7 dagen) een cookie op uw eindapparatuur opslaan. Als u binnen deze periode een aankoop bij deze webshop doet, kan Commerce Connector toegang tot de cookie krijgen om informatie over uw aankoop te verzamelen, zodra u bij de webshop op de bevestigingspagina van de bestelling komt.
Commerce Connector krijgt geen persoonlijke informatie aan de hand waarvan u kan worden geïdentificeerd maar slechts een enkel cookie-nummer. Commerce Connector gebruikt de verzamelde aankoopinformatie voor het aanmaken van geanonimiseerde verkoopstatistieken van onze producten die via de link werden gekocht. Vervolgens stellen zij ons deze statistiek ter beschikking.
Als u meer informatie over deze „sales tracking” wenst of wilt weten hoe u dit kunt activeren, lees dan de Commerce Connector Online privacyverklaring op https://www.commerce-connector.com/web/de/policy-cco/

 

Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens/doelbinding

Alle persoonsgerelateerde gegevens die wij tijdens het gebruik van de website van Zapf Creation AG van u krijgen, zullen wij alleen verzamelen, verwerken en gebruiken voor het aangegeven doel. Wij letten erop dat dit steeds in overeenstemming met de geldende regels en alleen met uw toestemming plaatsvindt.
De verzamelde persoonsgegevens worden door ons niet openbaar gemaakt, verkocht of op een andere manier aan derden doorgegeven. Het gebruik van deze gegevens voor reclamedoeleinden is uitgesloten.

 

Wie heeft kennis van uw persoonlijke gegevens

Binnen ons bedrijf ontvangen alleen die personen uw gegevens die deze nodig hebben voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen.

In veel gevallen ondersteunen dienstverleners onze gespecialiseerde afdelingen bij het uitvoeren van hun taken. De noodzakelijke overeenkomst met betrekking tot de gegevensbescherming werd met alle dienstverleners afgesloten. Dit betreft de volgende categorieën van dienstverleners:

 • IT
 • Kredietwaardigheidsbeoordeling
 • Marketing
 • Betaaldiensten
 • Verzending
 • Dienstverleners voor het beantwoorden van onze reclamaties.

 

Gegevensoverdracht naar derde landen

Gegevensoverdracht naar derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) vindt alleen plaats als dit voor de contractuele schuldverbintenis vereist is, of als u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan een dienstverlener buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Rechten van betrokkenen (art. 15 - 22 EU-AVG)

U hebt het recht om informatie over de u betreffende persoonsgegevens te krijgen. Bovendien hebt u het recht op correctie of verwijdering ervan, voor zover de wettelijke plicht voor het bewaren wordt nageleefd. U hebt ook het recht om van Zapf Creation AG beperking van het verwerken te eisen, evenals een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensportabiliteit. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie.

Om deze rechten te claimen, neemt u contact op met: datenschutz@zapf-creation.de of per post aan Zapf Creation AG, afdeling „Datenschutz“, Mönchrödener Str. 13, D-96472 Rödental, Duitsland.

 

Routinematig verwijderen en blokkeren van persoonsgerelateerde gegevens

Zapf Creation AG verwerkt en bewaart persoonsgerelateerde gegevens van de betreffende personen slechts voor de periode die nodig is voor het opslaan of zolang een wettelijke bewaartermijn bestaat. Als de gegevens zijn opgeslagen of de termijn is verstreken, worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd voor zover ze niet meer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te initiëren. 

 

Gegevensbescherming

Om de gegevens van onze werknemers/klanten/leveranciers te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De beveiligingsniveaus worden voortdurend herzien in samenwerking met beveiligingsexperts en aangepast aan nieuwe beveiligingsnormen.

De gegevensuitwisseling van en naar onze website worden versleuteld. Als transmissieprotocol gebruiken we HTTPS voor onze website met de nieuwste beveiligingsprotocollen. Het ontsleutelen van deze gegevens is alleen door ons mogelijk. Het is ook mogelijk om alternatieve communicatiemiddelen te gebruiken (bijvoorbeeld per post).

 

Online-aanbiedingen bij kinderen

Zonder de toestemming van de wettelijke voogd of ouders mogen personen jonger dan 16 jaar geen persoonlijke gegevens aan ons verstrekken of een verklaring van toestemming geven. Wij verzoeken ouders en voogden om actief deel te nemen aan de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

 

Links naar andere aanbieders

Onze website bevat – duidelijk herkenbaar – ook links die verwijzen naar de internetaanwezigheid van andere bedrijven. Indien links naar websites van andere aanbieders aanwezig zijn, hebben wij geen invloed op de inhoud daarvan. Vandaar dat wij daarvoor ook geen garantie en aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van deze pagina's is de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk.

De verlinkte pagina's zijn op het moment van verlinking gecontroleerd op eventuele wettelijke schendingen en herkenbare inbreuken op rechten. Op het moment van verlinking was geen onwettige inhoud herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Dergelijke links zullen onmiddellijk worden verwijderd indien overtredingen van de wet bekend worden.

 

Geautomatiseerde individuele beslissingen

We gebruiken geen puur geautomatiseerde verwerking om een beslissing te nemen.

 

Verklaring gegevensbescherming/informatie over gegevensbescherming in sociale media

Zapf Creation AG plaatst berichten over Baby Annabel in de 'sociale media', in dit geval op Facebook, Instagram en YouTube. In zoverre wij controle hebben over de verwerking van uw gegevens, garanderen wij dat het geldende privacybeleid wordt nageleefd.

Hierna vindt u de belangrijkste informatie over de wet op de gegevensbescherming met betrekking tot onze websites. Wij willen u erop wijzen dat u deze platforms en hun functies op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van interactieve functies (bijvoorbeeld reageren, delen, beoordelen). 

 

Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

Naast Zapf Creation AG is de verantwoordelijke voor de websites van de onderneming in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (EU-AVG) en andere verordeningen inzake gegevensbescherming

 • Facebook
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)
 • YouTube
  (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland)
 • Instagram
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)

Deze platforms en hun functies gebruikt u op eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt met name voor het gebruik van interactieve functies (bijvoorbeeld reageren, delen, beoordelen).

We wijzen er verder op dat uw gegevens buiten het grondgebied van de Europese Unie kunnen worden verwerkt.

 

Doelen en rechtsgrondslag

Wij onderhouden zelf de fanpagina's om met de bezoekers van deze pagina's te communiceren en hen op deze manier te informeren over onze aanbiedingen.

Daarnaast verzamelen wij gegevens voor statistische doeleinden om de inhoud verder te kunnen ontwikkelen en optimaliseren en om ons aanbod aantrekkelijker te maken. De hiervoor benodigde gegevens (bijv. totaal aantal bekeken pagina's, pagina-activiteiten en door bezoekers verstrekte gegevens, interacties) worden door de sociale netwerken verwerkt en aan ons ter beschikking gesteld. Wij hebben geen invloed op de creatie en weergave.
Bovendien kunnen uw gegevens worden verwerkt voor marktonderzoek en promotionele doeleinden. Zo kunnen uw gebruikersgedrag en de daaruit resulterende interesses bijvoorbeeld worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de platforms worden geplaatst die waarschijnlijk met uw interesses overeenkomen. Voor dit doel worden in de regel cookies op uw computer opgeslagen. Ongeacht dit, kunnen de gebruikersprofielen ook gegevens opslaan die niet rechtstreeks van uw eindapparatuur worden verzameld (bijvoorbeeld als u gebruiker bent van de respectieve platforms en bent ingelogd). 
Wij als aanbieder van deze informatiedienst verzamelen en verwerken alleen gegevens om de berichten te beantwoorden die u ons stuurt. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.  

De verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen in het effectieve informeren van en communiceren met gebruikers in overeenstemming met. Art. 6, lid 1, sub f. EU-AVG.

Als u door Facebook wordt gevraagd om toestemming voor de gegevensverwerking (bijvoorbeeld door een selectievakje aan te vinken of een bevestiging via een knop), is de rechtsgrondslag van de verwerking artikel 6, lid 1, sub a., artikel 7 EU-AVG. 

 

 

Mogelijkheden tot weigeren 

Als u lid bent van Facebook en niet wilt dat het netwerk gegevens over u verzamelt via onze website en deze koppelt aan uw opgeslagen lidmaatschapsgegevens op het respectieve netwerk, moet u 

 • zich afmelden bij het relevante netwerk voordat u onze site bezoekt, 
 • de cookies op het apparaat verwijderen en 
 • uw browser afsluiten en opnieuw starten. 

Na opnieuw inloggen bent u echter weer als een specifieke gebruiker herkenbaar voor het netwerk. 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectieve verwerking en de mogelijkheden te weigeren (opt-out) verwijzen we naar de volgende gekoppelde informatie:

In het algemeen hebt u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

recht op informatie; recht op correctie; recht op wissen; recht op beperking van de verwerking; recht op bezwaar; recht op gegevensportabiliteit; recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit over de onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

Aangezien Zapf Creation AG echter geen volledige toegang tot uw persoonlijke gegevens heeft, dient u zich rechtstreeks tot de aanbieders van de sociale media te wenden indien u van dit recht gebruik wenst te maken, aangezien zij elk toegang hebben tot de persoonlijke gegevens van hun gebruikers en passende maatregelen kunnen treffen en informatie kunnen verstrekken.

Mocht u hulp nodig hebben, kunt u zich altijd bij ons melden. Neem contact op via datenschutz@zapf-creation.de

 

Informatie over auteurs- en kunstauteursrecht

Indien u foto's, teksten, plannen, video's, muziek enz. op onze website wenst te publiceren, dient u zich ervan bewust te zijn dat u door dit te doen mogelijk alle gebruiksrechten aan het netwerk overdraagt, wat uiteindelijk juridische gevolgen voor u kan hebben indien u niet zelf de auteur of rechthebbende bent.

 

Vragen over gegevensbescherming?

Bij vragen over uw gegevensbescherming kunt u contact opnemen met: datenschutz@zapf-creation.de of per post aan Zapf Creation AG, afdeling „Datenschutz“, Mönchrödener Str. 13, D-96472 Rödental, Duitsland.

Poppen
Poppen
Accessoires
Accessoires
Themawerelden
Themawerelden
Spelen en plezier
Spelen en plezier
Service
Service