Transparantie- en informatiebeleid

Transparantie- en informatiebeleid

voor klanten, leveranciers en andere belangstellenden van MGA Zapf Creation GmbH

volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) (Duits: Europäische Datenschutz-Grundverordnung, EU-DS-GVO, Engels: General Data Protection Regulation, EU-GDPR)

In dit document informeren we u als klant/leverancier/belangstellende over de verwerking van uw persoonsgegevens door MGA Zapf Creation GmbH en de rechten die aan u worden verleend door de Wetgeving.

Gegevensbeheerder

Adres:
MGA Zapf Creation GmbH
Mönchrödener Str. 13
96472 Rödental

Contact:
Telefoon: +49 9563 725-0
Telefax: +49 9563 725-116
E-Mail: info@zapf-creation.de
Internet: www.zapf-creation.de

Contact gegevensbescherming:
Datenschutz@zapf-creation.de

Welke persoonlijke gegevens verwerken wij

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens in het kader van het sluiten van een contractuele overeenkomst en in verband met de voorbereiding van een contractuele overeenkomst:

 • Uw contactgegevens (bijvoorbeeld voor-/achternaam van de huidige en – indien van toepassing – vorige contactpersonen en naamtoevoegingen, bedrijfsnaam en adres, telefoonnummer met doorkiesnummer, faxnummer, zakelijk e-mailadres)
 • Professionele gegevens (bijv. functie in het bedrijf, afdeling)

In principe krijgen wij uw persoonsgegevens van u tijdens de voorbereiding van een contractuele overeenkomst of tijdens de huidige contractuele overeenkomst. Bij wijze van uitzondering worden uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ook uit andere bronnen verzameld. Dit omvat case-gerelateerde vragen over relevante informatie bij kredietbureaus, met name over kredietwaardigheid en kredietgedrag.

Doelen van de verwerking en wettelijke basis

De verwerking van uw persoonsgegevens voldoet altijd aan de bepalingen van de EU‑GDPR, de Duitse Federal Privacy Act (nieuw) en andere relevante wettelijke bepalingen.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen en voor het nakomen van contractuele verplichtingen (art. 6, lid 1 (b) EU-GDPR) of als er een wettelijke verplichting is om ze te verwerken (bijv. in verband met belastingregels) (art. 6 lid 1 (c) EU-GDPR).

Zur Aufdeckung von Straftaten werden Ihre personenbezogenen Daten nur unter den Voraussetzungen des Art. 10 EU-DS-GVO verarbeitet.

Uiteraard kan ook uw toestemming de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens vormen (art. 6, lid 1 (a) EU-GDPR). Vóór u uw toestemming verleent, zullen wij u informeren over het doel van de gegevensverwerking en over uw herroepingsrecht in overeenstemming met art. 7 lid 3 EU-GDPR. Als de toestemming ook betrekking heeft op de verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens in overeenstemming met art. 9 EU-GDPR, zullen we u vooraf expliciet daarover op de hoogte brengen.

Om strafbare feiten op te sporen, worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt onder de voorwaarden van art. 10 EU-GDPR.

Bewaren van gegevens

Zodra uw gegevens niet meer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden of als u uw toestemming hebt ingetrokken, worden ze door ons verwijderd. Buiten het bestaan van de contractuele overeenkomst bewaren wij gegevens uitsluitend in geval wij daartoe verplicht of gemachtigd zijn. Bepalingen die ons verplichten om gegevens te bewaren, zijn bijvoorbeeld te vinden in de handelswet of de belastingwet. Dit kan resulteren in een bewaartermijn van maximaal tien jaar. Bepalingen waardoor wij gemachtigd zijn, ontstaan in de contractuele overeenkomst of in overeenstemming met artikel 18 van de EU-GDPR. Bovendien moeten wettelijke verjaringstermijnen in acht worden genomen.

Wie heeft kennis van uw persoonlijke gegevens

In ons bedrijf zorgen we ervoor dat alleen afdelingen en personen de gegevens ontvangen die ze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen.

In veel gevallen ondersteunen dienstverleners onze gespecialiseerde afdelingen bij het uitvoeren van hun taken. De noodzakelijke overeenkomst met betrekking tot de gegevensbescherming werd met alle dienstverleners afgesloten.

Als onderdeel van het contract worden uw persoonsgegevens gedeeltelijk doorgegeven aan de volgende dienstverleners:

 • Kredietinstantie (toetsing van kredietwaardigheid)
 • Kredietverzekering voor goederen
 • Verkoopmedewerker (voor directe klantenservice ter plaatse)
 • Aanbieders van vervoersdiensten

Als onderdeel van de FOB/DDP-orderverwerking worden uw persoonsgegevens gedeeltelijk doorgegeven aan MGA Entertainment (H.K.) Limited, Hong Kong.

Uw rechten als betrokkene

Uw rechten als betrokkene zijn vastgelegd in art. 15-22 EU-GDPR.

Daartoe behoort:

 • Het recht op informatie (art. 15 EU-GDPR)
 • Het recht op rectificatie (art. 16 EU-GDPR)
 • Het recht op verwijdering (art. 17 EU-GDPR)
 • Het recht op beperking van verwerking (art. 18 EU-GDPR)
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (art. 21 EU-GDPR)
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 EU-GDPR)

Om deze rechten te claimen, neemt u contact op met: Datenschutz@zapf-creation.de

We zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken – tenzij we overtuigende, legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of de verwerking bedoeld is om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als we uw persoonsgegevens verwerken voor direct mail, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen zonder daarvoor redenen op te geven; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.

Klachten

U hebt het recht om een beroep te doen op een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen

Gegevensoverdracht naar derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de FOB/DDP-order.

Verplichte gegevensverschaffing

Voor het beginnen of voltooien van een contractuele overeenkomst bent u verplicht om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. Dit is nodig voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de contractuele overeenkomst en het nakomen van de contractuele en wettelijke verplichtingen die daarmee verbonden zijn. Een uitvoering van het contract is niet mogelijk zonder deze gegevens te verstrekken.

Geautomatiseerde individuele beslissingen

We gebruiken geen puur geautomatiseerde verwerking om een beslissing te nemen.

PDF-Download

Transparantie- en informatiebeleid voor klanten, leveranciers en andere belangstellenden van MGA Zapf Creation GmbH

Poppen
Poppen
Accessoires
Accessoires
Themawerelden
Themawerelden
Spelen en plezier
Spelen en plezier
Service
Service